Bài Hát: “ƯỚC MƠ MỘT NGÀY”

Bài Hát: “ƯỚC MƠ MỘT NGÀY”
Sáng Tác: Mục sư Trần Văn Trọng
Ca sĩ Hội Thánh: Ngô Tây Sơn

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *