Bài hát”ƠN PHƯỚC THEO CHÚA”

Bài hát”ƠN PHƯỚC THEO CHÚA”

Sáng Tác: Mục sư Trần Văn Trọng
Ca sĩ: Ngô Tây Sơn trình bày

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *