Bạn Có Thể Trở Thành Một Nhân Chứng Hiệu Quả!

Bạn Có Thể Trở Thành Một Nhân Chứng Hiệu Quả!

Nhiều Cơ đốc nhân sống với cảm xúc có lỗi và tự trách mình về bổn phận làm chứng của họ. Biết mình phải làm chứng, nhưng họ cảm thấy không xứng đáng hoặc gần như là kẻ phản bội vì những cơ hội chia sẻ Chúa Jêsus với những người bạn không phải là Cơ đốc nhân đã bị bỏ lỡ. Làm chứng đã trở nên việc phụ và mang lại những cảm xúc có lỗi, hoặc khiến họ đến với những thanh minh “tôi chưa đủ trưởng thành.”

Đức Chúa Trời không muốn để điều đó, và Ngài có một phương cách kỳ diệu để bạn được tự do trở thành một nhân chứng mạnh dạng và vui vẻ. Trước hết, bạn cần biết rằng bạn được kêu gọi trở thành một nhân chứng. Điều trước nhất mà Chúa Jêsus đã nói với các môn đồ của Ngài là Các ngươi hãy theo ta, ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người (Ma-thi-ơ 4:19). Nếu bạn xưng Chúa Jêsus làm Chúa của bạn và muốn theo Ngài trọn vẹn và không lưỡng lự thì Ngài đã hứa làm bạn trở nên tay đánh lưới người. Một người đánh lưới là người bắt cá. Người ấy không chỉ xem trong khi người khác kéo mẻ lưới của mình. Không, chính người ấy cũng phải quăng lưới. Tại sao ? Bởi vì nghề của người ấy là đánh cá.

Chúa Jêsus đã nói với các môn đồ rằng trong Danh Ngài (hoặc thay mặt Ngài) các tín đồ cần phải giảng, đuổi quỷ, nói tiếng mới và đặt tay trên người bệnh (Mác 16:15-20).

Khi được đầy dẫy Đức Thánh Linh, bạn được ban cho quyền năng từ trên trời để trở thành một nhân chứng siêu nhiên. Đức Thánh Linh sẽ dẫn bạn đến những “vũng nước” có cá. Ngài sẽ ban cho bạn sự khôn ngoan lạ lùng để trả lời những câu hỏi và nói thẳng vào đời sống của người ta, để họ sẽ thấy là Đức Chúa Trời đang nói trực tiếp với họ. Đức Thánh Linh sẽ biểu hiện qua các dấu kỳ và phép lạ để khẳng định lời Chúa khi bạn làm chứng. Tất nhiên, ma quỷ biết mọi điều đó và nó sẽ cố gắng giữ bạn không làm chứng – nhưng dù sao bạn vẫn có thể tiến lên. Đấng vĩ đại hơn đang sống trong bạn !

“Nhưng” – bạn có thể nói – “Tôi đã được đầy dẫy Đức Thánh Linh, nhưng tôi không cảm thấy có chút quyền năng nào để làm chứng.” Bạn cần phải biết rằng Thần Đức Chúa Trời trước hết không phải là một cảm xúc. Lời Chúa nói bạn có quyền năng trong mình. Khi làm điều đó trong đức tin, đi ra gặp thế gian và mở miệng nói về Chúa Jêsus thì bạn sẽ phóng thích quyền năng của Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh sẽ trở thành “Đấng an ủi, Đấng giúp đỡ ” (Giăng 14:16). Tuy vậy, Ngài sẽ không thể giúp đỡ bạn trước khi bạn làm bước di chuyển đầu tiên! Người giúp đỡ giúp một ai đó hoàn thành những gì mà người ấy đã đang làm.

Bạn cần phải làm một điều gì đó để Đấng giúp đỡ có thể biểu hiện trong cuộc đời bạn. Bạn cần làm chứng như thế nào ?

Như vậy bạn cần bắt đầu như thế nào ?

1. Hãy bắt đầu bằng việc tuyên xưng rằng bạn là một nhân chứng và hãy chờ đợi Đức Chúa Trời sử dụng bạn. Hãy chống lại mọi ý nghĩ về việc không đủ khả năng. Bạn có thể cảm thấy rằng sự hiểu biết về Kinh Thánh của bạn còn ít ỏi, nhưng bạn biết nhiều hơn nhiều so với những người không phải là Cơ Đốc nhân, và chút ít mà bạn biết đó là đủ.

2. Hãy nhớ rằng bạn là một nhân chứng, không phải là luật sư bào chữa. Đức Chúa Trời không bảo bạn cố gắng bảo vệ toàn bộ Kinh thánh, hoặc giải thích tất cả những cái gọi là mâu thuẫn, cũng chẳng phải bênh vực cách cư xử của mọi Cơ đốc nhân trong suốt lịch sử ! Việc của bạn là làm chứng về Chúa Jêsus.

3. Hãy cầu nguyện cho những cơ hội thích hợp cách tự nhiên trong cuộc sống hằng ngày của bạn, và khi chúng đến thì hãy nắm lấy.

4. Hãy chia sẻ những gì Chúa Jêsus đã làm trong cuộc sống của riêng bạn, và Ngài đã thay đổi bạn ra sao, hơn là những thứ bạn đã đọc trong sách. Đừng bảo vệ các tổ chức tôn giáo hoặc khơi lên những vấn đề tôn giáo gây tranh cải.

5. Nếu bạn làm chứng tại chỗ làm việc thì hãy nhớ bạn được trả tiền để làm việc, không phải để làm chứng. Hãy để cách làm việc của bạn là một sự làm chứng. Sự vui mừng, trung thực và chăm chỉ trong cuộc sống bạn sẽ làm chứng cho bạn. Nếu bạn là người mới tại chỗ làm việc, hãy cố gắng nhanh chóng chia sẻ rằng bạn là Cơ đốc nhân. Sau này, khi nhận thấy bạn ra sao, người ta sẽ nhớ và liên hệ điều đó với Đức Chúa Trời. Sớm hay muộn điều đó cũng sẽ khiến họ tò mò, và họ sẽ bắt đầu đặt những câu hỏi. Lúc bấy giờ bạn có thể kể với họ về quyền năng của Đức Chúa Trời, sự bình an và vui mừng trong cuộc đời bạn.

6. Hãy nhờ rằng quyền năng của Đức Chúa Trời luôn sẵn sàng cho thế gian và là giải pháp cho mọi vấn đề của nó. Hãy can đảm trong sự cầu nguyện với những người không phải là Cơ đốc nhân về những vấn đề của họ. Thường thì họ đánh giá rất cao việc một ai đó sẵn lòng quan tâm đến những lo lắng của họ.

7. Hãy học cách làm thế nào để dẫn người khác đến với Chúa. Hãy làm điều đó càng đơn giản càng tốt. Khi họ đã cầu nguyện và tiếp nhận Chúa Jêsus hãy nhanh chóng chăm sóc họ. Hãy thăm họ trong vòng hai mươi tư giờ đồng hồ và đưa cho họ vài câu Kinh Thánh để nương cậy trong lúc bắt đầu (những câu như 2Cô-rinh-tô 5:17, 1Giăng 1:9, 1Giăng5:11-13, Giăng 5:24, 1Cô-rinh-tô 10:13, Giăng 16:24). Hãy tặng Kinh Thánh hoặc một phần Kinh Thánh cho họ, đọc cùng họ và giúp họ học cách cầu nguyện trong Danh Jêsus. Hãy khích lệ họ bắt đầu chia sẻ với người khác về những gì Chúa Jêsus đã làm trong cuộc đời họ.

Nhìn thấy một người tiếp nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình một cách cá nhân và nhìn thấy cuộc đời của họ được thay đổi thật là một sự vui mừng lớn lao ! Đức Chúa Trời muốn đạt tới nhiều người qua bạn, nhưng bạn không thể đạt được nhiều người trước khi đạt được một người. Ở Hội thánh Lời Sự sống, chúng tôi đang nhìn thấy người ta được cứu hàng tuần và gần đây có sự tăng trưởng khác thường. Tại sao vậy ? Bởi vì chính các tín đồ đi ra và chinh phục người khác, thường là từng người một. Hãy để quyền năng của Đức Chúa Trời chảy qua bạn để chinh phục một linh hồn, và một linh hồn nữa, và lại một linh hồn nữa. “Nhưng tôi thật tầm thường,” có thể bạn nói vậy. Đức Chúa Trời nói trong Ê-sai 60:22, Kẻ rất nhỏ trong vòng họ sẽ nên một ngàn, còn kẻ rất hèn yếu sẽ nên một dân mạnh. Hãy nắm lấy lời hứa này và bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem của bạn bằng cách dẫn một người đến với Chúa.

Khi một ai đó sẵn sàng tiếp nhận Chúa Jêsus, bạn có thể cầu nguyện cùng người ấy như sau; “Cha ơi! Con xưng Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của con. Con tin rằng Chúa Jêsus đã chết cho tội lỗi của con, và Ngài đã sống lại từ trong kẻ chết để con có thể nhận được sự sống đời đời. Chúa Jêsus ơi, giờ đây xin hãy bước vào lòng con. Con cám ơn Cha vì Đức Thánh Linh bây giờ làm con trở thành một con người mới. Cám ơn Ngài vì khiến con thành một người con được tái sinh. Mọi lời hứa trong Lời Ngài bây giờ thuộc về con. Cảm ơn Chúa Jêsus là Cứu Chúa, là người chăn chiên và Đấng chữa lành con. Trong Danh Chúa Jêsus con sẽ tiếp tục theo Ngài. Amen.”

Ngay bây giờ bạn là nhân chứng của Chúa. Bạn có quyền năng của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời muốn bạn làm chứng. Chúa Jêsus có những “cá” đang chờ bạn, bởi vậy hãy tới nơi có nước và bắt đầu bắt cá !

ULF EKMAN (Theo Đời Sống Chiến Thắng)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *