Bày Tỏ Tình Yêu Thương Qua Lời Nói Ân Hậu–Gia-cơ 3:1-6–11/7/2020

Bày Tỏ Tình Yêu Thương Qua Lời Nói Ân Hậu

Gia-cơ 3:1-6

3:1 Hỡi anh em, trong vòng anh em chớ có nhiều người tự lập làm thầy, vì biết như vậy, mình sẽ phải chịu xét đoán càng nghiêm hơn. 3:2 Chúng ta thảy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn, hay hãm cầm cả mình. 3:3 Chúng ta tra hàm thiếc vào miệng ngựa, cho nó chịu phục mình, nên mới sai khiến cả và mình nó được. 3:4 Hãy xem những chiếc tàu: dầu cho lớn mấy mặc lòng, và bị gió mạnh đưa đi thây kệ, một bánh lái rất nhỏ cùng đủ cạy bát nó, tùy theo ý người cầm lái. 3:5 Cũng vậy, cái lưỡi là một quan thể nhỏ, mà khoe được những việc lớn. Thử xem cái rừng lớn chừng nào mà một chút lửa có thể đốt cháy lên! 3:6 Cái lưỡi cũng như lửa; ấy là nơi đô hội của tội ác ở giữa các quan thể chúng ta, làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người, chính mình nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy. Gia-cơ 3:1-6

Câu gốc: “Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thể nào” (Cô-lô-se 4:6).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gia-cơ cho biết sức mạnh của lời nói ra sao? Kinh Thánh lên án những lời dữ như thế nào? Kinh Thánh dạy gì về lời ân hậu? Chúa Giê-xu phán gì về lời nói (Ma-thi-ơ 12:36-37)? Bạn bày tỏ tình yêu qua lời nói như thế nào?

Ông Gia-cơ cảnh cáo rằng chúng ta rất khó chế ngự cái lưỡi, tức lời nói, và mọi người ai cũng thường bị vấp phạm trong lời nói. Lời dữ hay lời độc ác có tác dụng tàn phá mạnh mẽ như ngọn lửa, có thể hủy hoại cả đời người của chính người nói hoặc của người nghe (Gia-cơ 3:1-6).

Kinh Thánh lên án nhiều hình thức của lời dữ, lời nói không thể hiện tình yêu thương. Châm-ngôn 12:18 cảnh cáo lời nói vô độ, nói bừa bãi, thiếu suy nghĩ, gây thương tổn giống như bị gươm đâm. Thói xấu ngồi lê đôi mách (thèo lẻo), tiết lộ chuyện riêng tư của người khác cũng bị lên án (Châm-ngôn 11:13; I Ti-mô-thê 5:13-14). Sứ đồ Phao-lô khuyên “Đừng nói những lời tục tĩu, nhảm nhí, thô bỉ, là những điều không thích hợp, tốt hơn nên dâng lời cảm tạ Chúa” (Ê-phê-sô 5:4 BTTHĐ). Về phương diện luật pháp của Đức Chúa Trời, điều răn thứ chín cấm làm chứng dối (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:16).

Về phương diện tích cực, Kinh Thánh nhắc nhở con cái Chúa dùng lời nói cách ân hậu, đem ích lợi cũng như bày tỏ tình yêu thương cho người nghe (Cô-lô-se 4:6). Sứ đồ Phao-lô đã an ủi những người gặp hoạn nạn giống như ông đã được Chúa an ủi (II Cô-rinh-tô 1:3-4). Đối với những người bị chao đảo trong niềm tin, Lời Chúa dạy nên khuyên bảo họ (Hê-bơ-rơ 3:12-14), trình bày sự thật trong tình yêu thương (Ê-phê-sô 4:15). Chúng ta nên tập thói quen khen ngợi, khích lệ sự phục vụ của anh chị em khác (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:11), nhưng phải thành thật, lời khen quá đáng hoặc “đầu môi chót lưỡi” khiến người nghe coi thường. Đó là những lời tích cực, thể hiện tình yêu thương.

Khi Chúa Giê-xu chữa lành một người bị quỷ ám, mù và câm, những người Pha-ri-si xuyên tạc rằng Ngài nhờ chúa quỷ là Bê-ên-xê-bun mà đuổi quỷ này. Chúa bèn phán rằng, “Ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói; vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt” (Ma-thi-ơ 12:36-37). Vậy, chẳng những hành động, nhưng cả lời nói cũng phải bị chịu Chúa xét xử. Điều này nhắc nhở chúng ta là con cái Chúa phải cẩn thận trong lời nói, tránh những lời dữ gây tổn hại người khác, những lời nói gây tổn thương, chia rẽ. Hãy dùng môi miệng mình tôn vinh Đức Chúa Trời và tập tành nói những lời lành, lời ân hậu thể hiện tình yêu thương, khích lệ, và gây dựng cho người khác. Hãy bắt đầu thực hành những điều này từ những người trong gia đình, trong Hội Thánh.

Bạn có thường thể hiện tình yêu thương với nhau bằng lời nói ân hậu không?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì con thường vấp phạm trong lời nói. Xin Chúa ban ơn cho cả hành động và môi miệng con luôn là những của lễ có mùi thơm hài lòng Ngài!

(c) 2020 svtk.net

Nguồn  VietChristian.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *