Ca Thương 3:23

“Nhờ lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va mà chúng ta không bị tiêu diệt, lòng thương xót của Ngài không bao giờ dứt. Mỗi buổi sáng, lòng thương xót của Chúa tươi mới luôn, sự thành tín Ngài lớn biết bao” (Ca thương 3:22–23).
“Mỗi buổi sáng, lòng thương xót của Chúa tươi mới luôn” sẽ trở nên rõ ràng về ý nghĩa hơn bản dịch: “Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn.”
Mời nghe bài hát sau đây (tác giả chưa trải nghiệm ân điển Chúa):
🙂
Vậy là tôi đã sống sót sau 6 tháng đến Mỹ. Học tập thích nghi với khí hậu, thời tiết, ngôn ngữ, văn hóa Mỹ, việc làm và bao nhiêu điều không tên khác…
“Mỗi buổi sáng lòng thương xót của Chúa tươi mới luôn.” Amen.
🙂
Dù hoàn cảnh cuộc sống có sâu thẳm, đen tối và nguy hiểm đến đâu, chúng ta vẫn được cho biết rằng tình yêu kiên định của Chúa không bao giờ ngừng đối với chúng ta và cho dù hoàn cảnh thế giới có trở nên ảm đạm và xấu xa đến đâu, chúng ta vẫn có sự đảm bảo chắc chắn của Chúa rằng lòng thương xót và lòng trắc ẩn của Ngài luôn mới mẻ vào mỗi buổi sáng – sự thành tín của Đức Chúa Trời nhân từ của chúng ta vĩ đại biết bao.
Sự vô tín của chúng ta nhìn vào những hoàn cảnh choáng ngợp trong cuộc sống và những rắc rối to lớn đang hoành hành trong thế giới rộng lớn hơn và chúng ta kêu lên “vô vọng,” cảm xúc của chúng ta lên xuống khi chúng ta dao động giữa hai tư tưởng và nghi ngờ lòng tốt của Chúa – tùy thuộc vào cảm xúc hoặc vận may của chúng ta .
Nhưng một đời sống đức tin không thể được đặt trên những bãi cát hay thay đổi của sự nghi ngờ và thất vọng mà cần phải được bảo đảm trên nền tảng bất biến là Chúa Giê-su, Đấng hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi – vì tình yêu kiên định của NGÀI không bao giờ thay đổi.
Lòng thương xót của Ngài không bao giờ cạn.. Lòng trắc ẩn nhân từ của Ngài luôn mới mẻ vào mỗi buổi sáng – sự thành tín của Đức Chúa Trời nhân từ của chúng ta vĩ đại biết bao.
Lời cầu nguyện.
Lạy Cha Thiên Thượng, chúng con ngợi khen và cảm tạ Ngài rằng Ngài là một Đức Chúa Trời thành tín. Chúng con cảm ơn Ngài vì tình yêu và lòng thương xót, ân điển và lòng trắc ẩn của Ngài, sức mạnh và sự bình an của Ngài luôn mới mẻ vào mỗi buổi sáng. Xin giữ con, con cầu nguyện xin Ngài cứu con ra khỏi tội vô tín và giúp con tin tưởng vào những lời hứa không thay đổi của Chúa. Nhân danh Chúa Giê-su Christ. Amen.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *