Các Nhân Vật Lừng Danh Trong Thánh Sử

Đọc  trực tiếp trên file pdf tại đây:

CÁC NHÂN VẬT LỪNG DANH

 

Lời Giới Thiệu
LÝ DO TÔI VIẾT SÁCH NÀY

Bạn muốn được nhớ đến điều gì vào cuối đời? Nếu bởi đức tin bạn đã tiếp nhận Chúa Giê-su là Cứu Chúa và là Đức Chúa Trời của bạn, khi ấy bạn sẽ xin Cha thiên thượng cho bạn một câu Kinh văn bày tỏ bạn là ai và bạn làm gì cho Ngài trên thế giới này. Đọc quyển sách này sẽ giúp bạn suy nghĩ về câu Kinh Thánh đó. Tôi có ý nói gì về chủ đề này?

Khi tôi đọc các bài giảng của C. H. Spurgeon mà ông đã giảng cho hội chúng vào ngày 24 tháng 7 năm 1881 tại London, tôi đã có ý tưởng cho quyển sách này. Sáng thế ký 39:2, “Giô-sép được Đức Giê-hô-va phù hộ, nên thạnh lợi luôn.” (The Lord was with Joseph). Khi bắt đầu đọc bài giảng, những lời đầu tiên của Spurgeon đã bắt lấy tôi: “Kinh Thánh thường xuyên tóm lược đời sống của một người trong một câu Kinh văn ngắn.”

Tôi dừng lại suy nghĩ, đặt bài giảng số 27 The Metropolian Tabernacle Pulpit1 xuống bàn và viết vào trong sổ tay: “Hãy viết một quyển sách về những câu Kinh Thánh mà dường như chúng là chìa khóa để hiểu đời sống của các nhân vật trong Kinh Thánh.” Và sau đó tôi tiếp tục suy ngẫm các bài giảng của Spurgeon.
Sau đó, khi đọc lại tác phẩm The Heart of Emerson’s Jounals (Nhật Ký Của Emerson) được Bliss Perry hiệu đính, tôi khám phá rằng Ralph Waldo Emarson cũng đã có cùng suy nghĩ như Spurgeon. Vào tháng 9 năm 1842, một nhà hiền triết của vùng Concord đã viết, “Tất cả mọi người là những câu đố bí ẩn cho đến cuối cùng chúng ta tìm thấy chính họ trong một số cụm từ hoặc hành động chủ yếu của họ. Những điều này bày tỏ nhân cách của họ được phơi ra rõ ràng trước mắt chúng ta.”2

Những chương sách mà bạn sắp đọc chỉ là những gợi ý cho những nghiên cứu sâu hơn của chúng ta về các nhân vật trong Kinh Thánh. Không phải mọi người đều đồng ý về những câu Kinh văn tôi chọn để mô tả các nhân vật. Điều quan trọng là chúng ta học các bài học quí báu từ những nhân vật này, và áp dụng Lời Chúa trong đời sống mỗi chúng ta. Nơi đâu có đức tin, chúng ta học tập. Nơi đâu có sự dại dột, chúng ta tránh xa nó. Hy vọng rằng đến ngày chung cuộc, chúng ta sẽ nghe tiếng Chúa phán: “Được lắm, hỡi đầy tớ ngay lành trung tín!” (Ma-thi-ơ 25:21)

Quyển sách này cung cấp một sự hiểu biết tốt hơn về thông điệp của Kinh Thánh và các nhân vật chính của nó, và cả hai đều có ý nghĩa với cá nhân người đọc. Tin cậy các lẽ thật và tiếp nhận chúng có thể làm cho đời sống chúng ta được biến đổi.

Là mục sư hay giáo viên dạy giáo lý bận rộn, bạn có thể nhận được sự giúp đỡ từ quyển sách này. Đã có rất nhiều bài giảng, bài báo luận bàn về các nhân vật trong Kinh Thánh, nhưng rất ít trong số đó giới thiệu cho người đọc điểm trọng tâm của từng nhân vật. Trong một nền văn hóa ưa thích thức ăn nhanh của chúng ta, cuốn sách này trình bày những khám phá về nhân cách trong một định dạng ngắn gọn và dễ đọc.

Có sáu mươi bốn bài đọc trong quyển sách này. Nếu mỗi tuần đọc một bài, chúng ta sẽ cần hơn hai tháng để đọc hết tác phẩm. Trong phần phụ lục cuối sách có thêm phần đọc Kinh Thánh tương ứng với mỗi bài.

Nếu mục vụ của bạn liên quan đến việc dạy Kinh Thánh, quyển sách này sẽ hữu ích cho bạn khi chuẩn bị các bài dạy.

Warren W. Wiersbe
Translated by VMI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *