Các thánh đồ Cựu Ước nhìn thấy chúng ta sống trên trần gian?

Các thánh đồ Cựu Ước nhìn thấy chúng ta sống trên trần gian?

 

Hê-bơ-rơ 12:1,2:

“Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta, nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.”

Câu hỏi:

Có phải các thánh đồ thời Cựu Ước, hay những người tin Chúa đã qua đời, họ đang ở thiên đàng và đang nhìn xuống thấy chúng ta là những người đang sống trên trần gian nầy?

Giải đáp:

Một số nhà giải nghĩa Kinh Thánh căn cứ vào Hê-bơ-rơ 12:1,2 giảng dạy rằng những thánh đồ đã qua đời trong thời Cựu Ước, là những vị anh hùng đức tin được liệt kê trong Hê-bơ-rơ chương 11 (như Áp-ra-ham, Nô-ê, Môi-se, Sam-sôn, Giép-thê, Đa-vít v.v…) kể cả những người tin Chúa và phục vụ Chúa trong thời Ân điển mà đã qua đời, họ đang ở trên thiên đàng, họ đang nhìn xuống thấy chúng ta đang sống và đang phục vụ Chúa trên trần gian, giống như trước giả thư Hê-bơ-rơ đã mô tả: “chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn”

Điểm quan trọng cần làm sáng tỏ trong Hê-bơ-rơ 12:1: Các thánh đồ đã qua đời đang ở trong nước Chúa có nhìn thấy chúng ta đang sống trên trần gian nầy không?

Để có thể hiểu đúng hình ảnh mà trước giả thư Hê-bơ-rơ mô tả, chúng ta cần giải thích dựa trên bối cảnh xã hội trong thời kỳ Kinh Thánh Tân Ước được ký thuật. Thư Hê-bơ-rơ được viết và gửi cho các tín đồ người Do Thái đã tin Chúa Jesus sống rải rác ở các vùng thuộc quyền cai trị của đế quốc La-mã. Người La-mã cho phép xây dựng các vận động trường để tổ chức các cuộc tranh tài thể thao ở một số thành phố. Hê-bơ-rơ 12:1,2 là phần Kinh Thánh mượn hình ảnh vận động viên trong cuộc chạy đua để minh họa cho nếp sống theo Chúa của Cơ-đốc nhân ngày nay. Cụm từ “cuộc chạy đua đã bày ra cho ta” (câu 1) đã chứng minh điều đó. Chúng ta có thể hình dung quang cảnh tại sân vận động với các chi tiết sau:

+ Người chạy đua phải ăn mặc thật gọn nhẹ để không bị bất cứ một trở ngại nhỏ nào làm ảnh hưởng đến tốc độ chạy. Cũng vậy, người tín đồ của Chúa Jesus cũng phải “quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương”. Những sự cám dỗ trong thế gian như các thú vui trần tục; lòng tham mê tiền bạc và của cải đời nầy; chạy theo quyền thế, danh vọng hảo huyền … Đó chính là những gánh nặng “thuộc linh” và tội lỗi vấn vương làm cản trở người tín đồ trên con đường theo Chúa.

+ Người chạy đua phải tập trung tinh thần, tập trung sức lực và hướng đến mục đích, tức là mức đến mà chạy. Tượng tự như thế, người tín đồ của Chúa Jesus cũng phải “nhìn xem Chúa Jesus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin” trong suốt cuộc đời theo Chúa và phục vụ Chúa của mình.

+ Sau cùng, vận động trường nào cũng có nhiều khán giả, họ là những người theo dõi cuộc tranh tài. Từ trên khán đài, họ nhìn xuống và chứng kiến cuộc chạy đua của vận động viên. Khán giả giữ vai trò rất quan trọng, họ cổ vũ cho vận động viên của họ bởi những tiếng la lớn như: “Cố lên! cố lên! sắp đến đích rồi đó …!” Đây chính là hình ảnh mà trước giả thư Hê-bơ-rơ đã dùng “chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn”

Như vậy, chúng ta không nên hiểu cụm từ “chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn” theo nghĩa“đen”, nhưng cần hiểu theo nghĩa biểu tượng. Vì hình ảnh người chạy đua trong thao trường được sử dụng làm biểu tượng, thì hình ảnh khán giả cũng phải được hiểu theo nghĩa biểu tượng. Những thánh đồ đã qua đời, họ đã xong phần của họ trên thế gian nầy, họ đã yên nghỉ trong nước Chúa. Họ không thể từ trên thiên đàng nhìn xuống trần gian thấy chúng ta được. Không có chổ nào trong cả Kinh Thánh khẳng định những thánh đồ thời Cựu Ước hay những người tin Chúa Jesus đã qua đời trong thời Tân Ước từ trên thiên đàng quan sát những người đang sống trên trần gian.

Do đó, chúng ta có thể hiểu những nhân vật được liệt kê trong Hê-bơ-rơ chương 11, như là những tấm gương hay mẫu mực về đức tin và lòng nhịn nhục nhằm mục đích cổ vũ, khích lệ chúng ta còn ở trần gian nầy hãy tiến bước trên đường thuộc linh.

Trong Tân Ước, sứ đồ Phao-lô thường hay dùng hình ảnh vận động viên trong thao trường để minh họa cho lẽ đạo về nếp sống theo Chúa của Cơ-đốc nhân. Chúng ta đọc thấy một số câu sau đây:

I Cô-rinh-tô 9:24:

“Anh em há chẳng biết rằng rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy, anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng.”

I Cô-rinh-tô 9:26:

“Vậy thì, tôi chạy, chẳng phải là chạy bá vơ; tôi đánh, chẳng phải là đánh gió.”

Phi-líp 3:13,14:

“Hỡi Anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.”

II Ti-mô-thê 4:7:

“Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin.”

II Ti-mô-thê 2:5:

“Cũng một lẽ đó, người đấu sức trong diễn trường chỉ đấu nhau theo lệ luật thì mới được mão triều thiên.”

 

Trần Đình Tâm

Tháng 1, 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *