Cách Chữa Trị Sự Khô Hạn Mang Lại Bởi Tội Lỗi

Cách Chữa Trị Sự Khô Hạn Mang Lại Bởi Tội Lỗi

 

 

Chúng ta nói về tội lỗi là nguyên nhân số một cho việc khô hạn tâm linh. Câu hỏi tự nhiên là. “Cách chữa trị là gì, làm thế nào để kết thúc sự khô hạn đó?” Một chữ thôi: ăn năn.

đoạn 2 Sử-ký 7:13-14 thật rõ ràng và nên học, “Khi Ta đóng cửa trời không cho mưa xuống, khi Ta truyền châu chấu xâm chiếm đất đai, khi Ta sai dịch lệ đến giữa dân Ta; lúc ấy nếu dân Ta, là dân được gọi bằng danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta và ăn năn từ bỏ con đường gian ác thì Ta từ trên trời sẽ nghe, tha thứ tội lỗi chúng và chữa lành đất đai của chúng.

Sự hối cải thật có nghĩa là một việc thay đổi bên trong của con tim dẫn đến một sự thay đổi phương hướng ở bên ngoài. Nếu không có thay đổi hướng sống bên ngoài, thì nó không phải là sự ăn năn thật. Không phải là điều ăn năn thật ngay cả khi bạn đang cảm thấy xúc động và khóc lóc cho tội lỗi của mình. Đó không phải là ăn năn. Cảm thấy tiếc không phải là sự ăn năn. Ăn năn là điều thay đổi của con tim nó dẫn đến sự thay đổi trong lối sống, một sự đổi hướng, một bước ngoặt. Vì vậy, tôi có một chữ dành cho bạn: Nếu có tội lỗi nào biết được trong cuộc sống của mình, hãy ăn năn.

Vua Đa-vít cho chúng ta một ví dụ tuyệt vời trong Thi Thiên 32:4-5 khi ông nói: Vì ngày đêm, tay Ngài đè nặng trên tôi, Sinh lực tôi tiêu hao như sương gặp nắng hạ. Tôi đã thú tội cùng Ngài, không giấu tội ác tôi. Tôi nói: “Tôi sẽ xưng các sự vi phạm tôi cùng Chúa, Và Ngài đã tha thứ tội lỗi gian ác tôi.

Nếu, vì tội lỗi, bạn đang ở vào một đợt khô hạn tâm linh, hãy ăn năn. Nếu bạn làm thế, sự khô hạn của bạn có thể được bẻ gãy và bạn có thể kinh nghiệm các phước lành của Đức Chúa Trời.

Bayless Conley (dch)

nguon VietChristian.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *