CD Quỳ Bên Chân Chúa

cd-qui-ben-chan-chua

Chủ Đề: “Quỳ Bên Chân Chúa”
Nhạc & Lời: Trần Văn Trọng (Bút hiệu HoàngTrọng)

  1. Giọt Sương Yêu Thương – Mỹ Dung
  2. Chúa Biết Lòng Con Yêu Ngài – Nhất Trung
  3. Chiếc Thuyền Mành – Mai Hậu
  4. Cho Con Ðược Nói Tiếng Yêu Cha – Thụy Long
  5. Quỳ Bên Chân Chúa – Mai Thảo
  6. Bên Chân Thập Tự – Quang Minh
  7. Con Ðường Theo Chúa – Kim Cúc
  8. Ánh Sáng Chúa Ðến – Xuân Phú
  9. Xuân Trở Về – Tố Hà
  10. Chúa Phục Sinh – Anh Tiến

Nghe Demo

Share

×

Liên hệ mua DVD, CD
Qua email: trongtran47@gmail.com
Qua điện thoại: (201) 489-3133

Qua bưu điện:
Trong Van Tran
256 Main Street
Hackensack, NJ 07601
USA

All recordings contain copyrighted material and may only be recorded for personal use. Please contact the publisher for other purposes such as redistribution, webcast, and broadcast

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *