Chỉ Thờ Phượng Một Mình Chúa–Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:15-24

Chỉ Thờ Phượng Một Mình Chúa

Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:15-24

4:15 Vậy, các ngươi hãy cẩn thận giữ lấy linh hồn mình cho lắm, vì các ngươi không có thấy một hình trạng nào trong ngày Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, từ nơi giữa lửa phán cùng các ngươi, tại Hô-rếp; 4:16 e các ngươi phải làm hư hoại cho mình chăng, và làm một tượng chạm nào, tạo hình trạng của tà thần nào, hoặc hình của người nam hay người nữ, 4:17 hoặc hình của con thú nào đi trên đất, hoặc hình của vật nào có cánh bay trên trời, 4:18 hoặc hình của loài côn trùng nào bò trên đất, hay là hình của con cá nào ở trong nước dưới đất; 4:19 lại, e khi ngươi ngước mắt lên trời thấy mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, tức là toàn cả thiên binh, thì ngươi bị quyến dụ quì xuống trước các vì đó, và thờ lạy các tinh tú nầy mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã chia phân cho muôn dân dưới trời chăng. 4:20 Còn các ngươi, Đức Giê-hô-va đã chọn và rút các ngươi khỏi lò lửa bằng sắt kia, là xứ Ê-díp-tô, để các ngươi thành một dân riêng của Ngài, y như các ngươi đã là điều đó ngày nay. 4:21 Đoạn, Đức Giê-hô-va, vì cớ các ngươi, nổi giận cùng ta, có thề rằng ta không được đi ngang qua sông Giô-đanh, và chẳng đặng vào xứ tốt đẹp mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp. 4:22 Vì ta phải chết trong xứ nầy, không đi ngang qua sông Giô-đanh được; nhưng các ngươi sẽ đi qua và nhận lấy xứ tốt đẹp ấy. 4:23 Khá cẩn thận giữ lấy mình, chớ quên sự giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã lập cùng các ngươi, và chớ làm tượng chạm nào, hình của vật nào mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã cấm; 4:24 vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi như một đám lửa tiêu cháy, và là Đức Chúa Trời hay kỵ tà. Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:15-24

Câu gốc: “Khá cẩn thận giữ lấy mình, chớ quên sự giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã lập cùng các ngươi, và chớ làm tượng chạm nào, hình của vật nào mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã cấm” (câu 23).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se căn dặn người Ít-ra-ên không được làm những gì? Tại sao? Dân Chúa cần phải nhớ Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào? Bài học này nhắc nhở bạn điều gì?

Trong phân đoạn Kinh Thánh trước (câu 10-14), ông Môi-se nhắc nhở người Ít-ra-ên nhớ về giao ước giữa Đức Chúa Trời và dân Ngài. Tiếp theo trong phân đoạn này (câu 15-24), ông Môi-se lại cảnh báo dân Chúa một điều mà chắc chắn họ sẽ phải đối diện sau khi đã đánh chiếm Đất Hứa, ấy là việc làm tượng chạm và thờ thần tượng. Trong điều răn thứ hai Chúa ban cho dân Ngài, ký thuật rất rõ ràng và cụ thể việc Chúa không cho phép dân Ngài đúc tượng chạm những vật trên trời cao kia hoặc dưới đất thấp này. Chúa cũng nghiêm cấm dân Ngài không được phép quỳ lạy các hình tượng đó.

Điều chúng ta cần lưu ý là khi dạy về việc nghiêm cấm thờ phượng các hình tượng thì trong phân đoạn Kinh Thánh này cũng như trong Mười Điều Răn (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4-6), đều ký thuật Đức Chúa Trời là Đấng kỵ tà. Điều này vừa nhấn mạnh bản chất kỵ tà của Đức Chúa Trời, vừa thể hiện tính chất vô cùng nghiêm trọng về việc thờ lạy hình tượng. Trong câu 20, ông Môi-se nhắc đến sự kiện Chúa đã giải cứu dân tộc họ ra khỏi Ai Cập, và cũng từ đó họ trở nên một dân riêng của Ngài. Điều này lý giải tại sao người Ít-ra-ên không được phép chạm đúc bất kỳ hình tượng nào rồi thờ lạy. Chúa đã chọn dân tộc Ít-ra-ên trở nên dân thuộc về Ngài, và trong khuôn khổ của giao ước giữa Chúa và người Ít-ra-ên, họ chỉ được phép thờ phượng một mình Đức Chúa Trời mà thôi.

Chúng ta cũng giống như người Ít-ra-ên, là dân thánh, được biệt riêng ra để thờ phượng Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, sự phát triển của xã hội đã làm cho Cơ Đốc nhân dễ rơi vào việc thờ lạy hình tượng một cách tinh vi hơn về mặt hình thức. Ngày nay, có rất nhiều loại sách hoặc những chương trình hội thảo dạy về bí quyết làm giàu, phương cách để trở thành tỉ phú. Hay trên báo chí cũng ca tụng những người trở nên thành công trong xã hội nhờ vào việc khoe thân sau khi giải phẫu thẩm mỹ. Cho nên, có thể nói chúng ta không chạm trổ hay quỳ lạy trước các hình tượng cụ thể, nhưng thay vào đó, trong lòng chúng ta đầy dẫy những hình tượng về sự thành công, giàu có và vẻ đẹp hấp dẫn bên ngoài khiến Chúa trở thành thứ yếu. Cơ Đốc nhân cần nhớ, những gì chúng ta đặt cao hơn vị trí của Chúa trong lòng mình đều được xem là thờ hình tượng, và mọi hình thức thờ hình tượng đều phải nhận lãnh những hậu quả khôn lường như điều Chúa đã báo trước.

Bạn có đang để điều gì quan trọng hơn Chúa trong đời sống của mình không?

Lạy Chúa, Ngài là Đấng đã lựa chọn con trở nên làm con dân của Ngài. Xin giúp con chỉ tôn thờ một mình Chúa và sẵn sàng dẹp bỏ mọi hình tượng hữu hình hoặc vô hình trong lòng cũng như trong suy nghĩ của con.

(c) 2020 svtk.net

nguon VietChristian.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *