Chìa khoá của đời sống mạnh mẽ: Ngợi khen!

Chìa khoá của đời sống mạnh mẽ: Ngợi khen!

DƯỠNG LINH
10:16 29/11/2019
 
 

Oneway.vn – Dâng Chúa sự vinh hiển trong bất kỳ hoàn cảnh nào

Chứng kiến màn pháo hoa tuyệt đẹp, nghe một bản giao hưởng tuyệt hay hoặc ngắm nhìn hoàng hôn rực rỡ có thể gợi lên lời ca ngợi trong chúng ta.

Nhưng thông thường, chúng ta dễ dàng ca ngợi bầu trời hoàng hôn rực rỡ mà quên Đấng đã tạo ra quang cảnh huy hoàng ấy. Tương tự, những khó khăn trong cuộc sống thường che mờ tầm nhìn và khiến chúng ta quên ca ngợi Chúa. Phải để khôi phục một tấm lòng luôn ngợi khen?

Bản chất sự ngợi khen

Ngợi khen theo Kinh Thánh là một hành động của ý chí, tuôn trào từ lòng kính sợ và tôn kính với Đấng Tạo Hóa. Ngợi khen mang lại vinh hiển cho Chúa và giúp chúng ta gần gũi sâu sắc hơn với Ngài. Ngợi khen giúp ta ngừng tập trung vào vấn đề của mình và hướng về thần tánh của Chúa.

Khi tập trung tâm trí vào Chúa, tuyên bố sự tốt lành Ngài, chúng ta dâng Chúa vinh hiển vốn thuộc Ngài. Chúng ta sẽ được đổ đầy với sự bình an trọn vẹn (Ê-sai 26: 3) và thay đổi cách nhìn cuộc sống.

Lý dọ ngợi khen

Rất đơn giản, chúng ta ngợi khen Chúa vì Ngài xứng đáng được ngợi khen (1 Sử ký 16:25; Khải huyền 5: 11-14). Ngài là Alpha và Omega, Khởi đầu và Kết thúc, Vua trên muôn vua và Chúa trên muôn chúa. Ngài là Đấng Tạo Hóa, Đấng Chữa Lành, Đấng Cứu Chuộc, Đấng Phán Xét, Đấng Bảo Vệ và nhiều hơn thế nữa.

Lý do đơn giản khác chính là sự vâng lời. Kinh Thánh chép rằng Chúa là Đức Chúa Trời “kỵ tà”, Ngài đòi hỏi và mong muốn chúng ta ngợi khen Ngài. “Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác” (Xuất 5:3). “Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va!” (Thi thiên 150: 6).

Khi ca ngợi Chúa, chúng ta sẽ khám phá những lợi ích tuyệt vời cho cuộc sống mình. Vì con người được Chúa tạo ra để ca ngợi Ngài (Ê-sai 43: 7, Ma-thi-ơ 21:16). Do tội lỗi ban đầu của con người, mối quan hệ này đã bị phá vỡ. Ca ngợi Chúa giúp khôi phục mối quan hệ thân mật đó, vì Chúa ngự giữa những lời ngợi khen của con dân Ngài (Thi Thiên 22: 3). Khi chúng ta đến gần để ca ngợi Cha, Ngài cũng đến gần chúng ta (Gia-cơ 4: 8).

Ca ngợi cũng là điều chúng ta sẽ làm trong cõi đời đời. Khi Đức Chúa Jesus Christ trở lại, mọi tạo vật, kể cả nhân loại kiêu ngạo sẽ chứng kiến vinh quang Ngài và ca ngợi Ngài (Phi-líp. 2: 9-11).

Ca ngợi cho sự bảo đảm

Chúa đảm bảo chúng ta sẽ được chúc phước càng hơn khi chúng ta ca ngợi Ngài. Khi ấy, Ngài nâng chúng ta lên làm con cái Ngài và ban cho chúng ta sự bảo vệ yêu thương (2 Sa-mu-ên 22: 47-51). Sự không ca ngợi khiến chúng ta không được thông công với Ngài và mất đi sự bảo vệ thiêng liêng của Ngài (1 Sa-mu-ên 2: 27-32).

Lời ngợi khen của chúng ta cũng là bằng chứng năng quyền cho những người không biết Chúa (1 Phi-e-rơ 2: 9). Chúa có thể làm những việc kỳ diệu thông qua lời ca ngợi. Tường thành Giê-ri-cô sụp đổ mang lại chiến thắng cho dân Chúa chính là kết quả của những lời ca ngợi (Giô-suê 6: 1-21). Nhà tù rúng động khi Phao-lô và Si-la ca ngợi Chúa (Công vụ 16: 25-26).

Điều ngăn trở sự ngợi khen

Ngợi khen rất quan trọng và quyền năng. Vậy tại sao đôi khi rất khó để ca ngợi Chúa? Kinh Thánh giải thích rằng, ngay cả khi có quyền năng Chúa Jesus ở trong lòng, thì lòng chúng ta vẫn “dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa” (Giê-rê-mi 17: 9). Đôi khi chúng ta quên rằng mình luôn phải nương cậy Chúa để sống đắc thắng trong thế gian này.

Do đó, satan cố thuyết phục chúng ta rằng cuối cùng chúng ta cũng sẽ đạt đến mức độ có thể “tự mình làm được”. Kinh Thánh chép rõ ràng rằng sa-tan “như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được” (1 Phi-e-rơ 5: 8).

Ngụy trang như “thiên sứ sáng láng”, ma quỷ luôn tìm cách tinh vi để con cái Chúa không ca ngợi Cha trên trời của họ.

Tuy nhiên, Chúa đã ban cho chúng ta ân điển trong những lúc cần thiết, miễn là chúng ta biết hạ mình xuống (Ma-thi-ơ 23:12; Gia-cơ 4: 5-10). Ca ngợi Chúa giúp chúng ta đánh bại mọi chiến lược của kẻ thù. Là con cái Chúa, chúng ta không còn phải làm nô lệ cho tội lỗi (Ga-la-ti 4: 6-7). Ca ngợi là vũ khí tâm linh năng quyền của chúng ta, và đảm bảo sẽ chiến thắng (2 Cô 10: 4-5).

Sống cuộc đời ngợi khen

Sống trong tinh thần luôn ngợi khen Chúa là điều vô cùng quan trọng. Nhưng bạn phải làm gì nếu gặp khó khăn khi duy trì cuộc sống tràn ngập lời ca ngợi?

  1. Cam kết dâng cuộc đời bạn cho Chúa. Trước tiên, phải chắc chắn rằng bạn đã đặt niềm tin trọn vẹn vào Đức Chúa Jesus Christ là Chúa và Cứu Chúa của cuộc đời bạn. Kinh Thánh chép rằng “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu” (Rô-ma 10: 9). Cuộc đời ca ngợi bắt đầu từ đây, với lời xưng nhận “Chúa Jesus là Cứu Chúa của con”.
  2. Xưng tội và ăn năn. Tội lỗi, gồm cả việc hành động theo sức riêng đã ngăn cách chúng ta với Chúa, tình yêu và sự bảo vệ của Ngài. Nhưng chúng ta bảo đảm được tha thứ khi đến với Ngài trong sự ăn năn (1 Giăng 1: 9). Hãy thú nhận mọi tội lỗi chúng ta biết và xin Chúa dò xét tấm lòng. Khi ấy, chúng ta sẽ nhận được sự tha thứ của Ngài.
  3. Hãy ca ngợi Chúa!!! Bất chấp cảm xúc hiện tại của bạn, phải dâng lời ngợi khen lên Chúa, điều mà Hê-bơ-rơ 13:15 gọi là “dâng tế lễ bằng lời ngợi khen”. Mặc cho cảm xúc hay hoàn cảnh của chúng ta, Chúa yêu cầu chúng ta thực hiện bước đầu tiên quan trọng này, đặc biệt là khi Ngài đang giúp chúng ta tăng trưởng trong đức tin (Gia-cơ 1: 2-4).
  4. Ngợi khen cùng các tín hữu khác. Chia sẻ những khó khăn của bạn với anh chị em trong Đấng Christ không chỉ là ý tưởng hay (Truyền đạo 4: 9-10), mà còn là mệnh lệnh (Gia-cơ 5:16). Thường xuyên hiệp nhất với các tín hữu khác trong thờ phượng cũng là chìa khóa để luôn luôn ca ngợi Chúa (Hê-bơ-rơ 10: 24-25).

CẦU NGUYỆN ĐỂ NGỢI KHEN

Bạn có đang sống cuộc đời ngập tràn sự ngợi khen dành cho Chúa? Nếu không, hãy dành một vài phút để xem lại cuộc sống và mối quan hệ của bạn với Chúa. Nếu Ngài chưa phải là Chúa của cuộc đời bạn, hãy bắt đầu từ đó. Xưng nhận mọi tội lỗi và nhận lãnh sự tha thứ của Ngài. Hãy cầu xin Ngài làm mới bản thân bạn và tâm linh bạn.

“Lạy Chúa, Ngài đã tạo ra con và yêu thương con. Xin tha thứ cho con vì đã không dâng lên Chúa những lời ngợi khen mà Ngài xứng đáng. Con cần Ngài trong mọi việc Chúa ơi. Con khao khát được bước đi trong niềm vui và ca ngợi Ngài. Xin giúp con ngày càng hiểu rõ hơn về Ngài, để con hết lòng ngợi khen Ngài”.

Lời Chúa về sự ngợi khen

“Hỡi người khắp thế gian, khá hát ngợi khen Đức Giê-hô-va; Ngày ngày hãy tỏ ra sự chửng cứu của Ngài! Trong các nước hãy thuật sự vinh hiển của Ngài; Tại muôn dân khá kể những công việc mầu của Ngài. Vì Đức Giê-hô-va là lớn, rất đáng ngợi khen, Đáng kính sợ hơn các thần.”(1 Sử ký 16: 23-25).

Thi thiên 33: 1-4, Thi thiên 100: 1-5, Ê-sai 43: 7 – Chúng ta được dựng nên để ca ngợi Chúa.

1 Sử ký 16: 7-36, Khải huyền 5: 11-14 – Chúa xứng đáng được ngợi khen.

Thi thiên 34: 1-9 – Ngợi khen và lời hứa bảo vệ.

1 Phi-e-rơ 2: 9-12 – Ngợi khen là bằng chứng cho những người không tin.

Hê-bơ-rơ 13: 15-16 – Ngợi khen lâu dài.

 

Dịch: Jennie

(Nguồn: cbn.com)

NGUỒN from ONEWAY RADIO.VN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *