Chu Kỳ Của Lời Cầu Nguyện

Trong Rô-ma 8:26-27, Phao-Lô đề cập đến một công việc kỳ diệu khác của Đức Thánh Linh:
Cũng một lẽ ấy Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng, nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thể nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy.
Sự yếu đuối ở đây, là yếu đuối về nhận biết ý muốn Đức Chúa Trời. Chúng ta không phải lúc nào cũng biết được mình phải cầu nguyện như thế nào cho xứng đáng với Chúa. Khi chúng ta phân tích và đánh giá một tình huống, rất dễ chúng ta rơi vào sự chủ quan và cầu nguyện đối nghịch với ý muốn Đức Chúa Trời.
Giả định là bạn gặp một người bất cẩn trong việc quản lý tài chánh, và rồi anh ta rơi vào sự khó khăn. Mặc dù anh ta không có tiền, nhưng anh ta dám gọi một cuộc điện thoại ra nước ngoài, và kết quả là anh ta phải trả tiền cho hoá đơn điện thoại đó hết 127 USD. Anh ta đã không thanh toán được hoá đơn đó và cuối cùng điện thoại của anh ta bị khoá. Bây giờ tôi phải cầu nguyện như thế nào đây! Tôi có nên cầu nguyện: Lạy Chúa xin gửi cho anh ấy tiền bạc để trả hoá đơn nầy? Nhưng trong việc nầy có thể là Chúa muốn dạy anh ta một bài học về sự quản lý tài chánh? Nếu tôi chỉ cầu nguyện để hoá đơn anh ta được thanh toán, có lẽ tôi đã bỏ qua bài học mà Chúa muốn dạy dỗ anh ta.
Thật là nguy hiểm khi chúng ta cứ khăng khăng nài nỉ Đức Chúa Trời phải làm một điều gì đó cho chúng ta. Những lời vầu nguyện sai trật đó đại loại như thế nầy: Chúa ôi, nếu Ngài không trả lời sự cầu nguyện nầy, con sẽ không tin Ngài và không phục vụ Ngài nữa. Nếu Ngài chống lại sự ao ước của con, con sẽ ra đi. Thật là lố bịch! Đức Chúa Trời phán: Đường lối các ngươi chẳng phải đường lối Ta (Ê-sai 55:8-9).
Trải qua nhiều năm, tôi nhận biết rằng có nhiều lời cầu nguyện nằm ngoài ý muốn Đức Chúa Trời. Có những điều mà hầu như tôi nài nỉ Đức Chúa Trời làm, nhưng trong tình yêu và trong sự nhân từ của Ngài, Ngài đã không làm điều đó. Ngày hôm nay tôi tạ ơn Chúa về những lời cầu nguyện Ngài đã không trả lời, cũng như những lời cầu nguyện mà Ngài đã trả lời.
CHÚNG TA CÓ THỂ THAY ĐỔI TÂM TRÍ CỦA CHÚA?
Điều quan trọng chúng ta cần nhận biết là: Chúng ta không thể thay đổi được ý muốn của Chúa hay thuyết phục Ngài nhìn vấn đề theo nhãn quan của chúng ta. Nhiều người phạm sai lầm khi nghĩ rằng sự cầu nguyện của họ có thể thay đổi được tâm trí của Chúa. Điều nầy không phải là mục đích của sự cầu nguyện. Bạn không cần thay đổi tâm trí của Chúa. Ngài phán: Ý tưởng Ta đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng (Giê-rê-mi 29:11). Kế hoạch của Ngài dành cho chúng ta thì tốt hơn những gì chúng ta đòi hỏi Ngài làm theo cách của chúng ta. Vì vậy thật là nực cười nếu bạn muốn điều chỉnh kế hoạch của Đức Chúa Trời. Sự cầu nguyện không được thiết kế để thay đổi tâm trí của Đức Chúa Trời.
Có thể bạn sẽ đặt câu hỏi: Nếu sự cầu nguyện không thể thay đổi tâm trí của Chúa. Vậy tại sao chúng ta phải cầu nguyện? Mục đích của sự cầu nguyện là gì? Mục đích của cầu nguyện là mở tấm lòng của bạn ra, cho phép Ngài làm điều Ngài muốn. Ngài muốn làm điều mà Ngài biết là tốt nhất cho bạn.
Tôi được thuyết phục là trước khi Chúa ban cho chúng ta điều tốt nhất, chúng ta phải là những con người đầu phục ý muốn Chúa. Bạn phải khuất phục trước ý muốn Ngài. Chúa Jesus dạy rằng Cha thiên thượng biết trước những gì chúng ta cầu xin Ngài (Ma-thi-ơ 6:31-32). Lời cầu nguyện là giao nộp ý muốn của chúng ta cho Chúa, và chờ đợi Ngài thực hiện điều tốt nhất cho chúng ta.
CHU KỲ CỦA LỜI CẦU NGUYỆN
Lời cầu nguyện thật di chuyển theo một chu trình. Nó bắt đầu trong tấm lòng của Đức Chúa Trời, ở đó có mục đích và sự khao khát của Chúa. Sau đó Đức Chúa Trời sẽ đặt những khao khát nầy trong tấm lòng bạn. Chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài (Phi-líp 2:13). Và tác giả Thi Thiên viết: Hãy khoái lạc nơi Đức Giê hô va thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước (Thi. 37:3). Đức Chúa Trời đặt ý muốn Ngài trong lòng bạn, và rồi bạn diễn tả lại qua sự cầu nguyện. Lời cầu nguyện bắt đầu trong tấm lòng của Đức Chúa Trời, nó di chuyển xuống tấm lòng của bạn, đụng chạm đến bạn và rồi nó trở về với Đức Chúa Trời. Theo cách đó vòng tròn nầy đã hoàn tất, và cánh cửa bây giờ đang mở. Đức Chúa Trời đã có cơ hội để thực hiện trong bạn điều Ngài muốn.
2 Sử ký 16:9 viết: Con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài. Chúa đang tìm kiếm những con người mà tấm lòng họ hoà hợp với Chúa. Đó là tất cả những gì Ngài muốn – lòng chúng ta phải hoà hợp với chính lòng Ngài. Đức Chúa Trời đang tìm kiếm những chiếc bình, qua đó Ngài có thể đổ đầy công việc và nguồn sự sống của Ngài cho thế giới đói khát nầy.
Chìa khoá của điều nầy là khám phá ý muốn của Chúa. Hãy để tấm lòng bạn cùng một tần số với tấm lòng của Chúa. Giăng đã viết: Nầy là điều chúng ta dạn dĩ trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin điều gì, thì Ngài nghe chúng ta. Và nếu chúng ta biết Đức Chúa Trời nghe chúng ta, bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta biết được rằng chúng ta có được điều chúng ta đã xin Ngài (1 Giăng 5:14-15). Nếu chúng ta cầu nguyện theo ý muốn của Chúa, chúng ta tin chắc răng lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa vui nhậm lời, vì tấm lòng chúng ta đã mở ra cho nỗi ao ước của Chúa. Chìa khoá là cầu nguyện theo ý Chúa, và tiếp tục bước đi cùng Đức Thánh Linh để hiểu biết ý muốn Ngài.
Dr. Chuck Smith, pastor and founder of Calvary Chapel
Translated by Hon Pham

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *