Chúa Đang Hành Động–God at Work (Anh & Việt) ngày 21/3/2021 -link from ODB

Chúa Đang Hành Động–God at Work

(Anh & Việt) ngày 21/3/2021 -link from ODB
Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa
Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD”
Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD”

Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/ 
Tiếng Anh, xin bấm vào đây : https://ourdailybread.org/ 

để đọc, suy gẫm và cầu nguyện hằng ngày.
Cảm ơn quý tôi tớ và con cái Chúa.
Kính chúc quý vị một ngày tươi mới, vui vẻ, bình an , hạnh phúc . Sống vui vẻ ca ngợi thờ phượng Ba Ngôi Đức Chúa Trời  đến ngày Chúa trở lại. Amen!
Mục sư Trần Văn Trọng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *