TẠP CHÍ TIN LÀNH

Mục sư Tiến Sĩ Canh Nguyen gởi:

Mục sư Tiến Sĩ Canh Nguyen gởi: Mon, Dec 11, 2023, 3:31 AM Hello Các Đầy Tớ và Anh Chị Em trong Chúa Tô đọc bài viết của MS Huỳnh Quốc Bình, Lạm Bàn Về Danh Xưng “Mục Sư Tiến Sĩ.” phê phán các anh em CMA và các vị tiến sĩ thật …

Read More »

CHUYỆN ĐỜI CHUYỆN ĐẠO – Radio HDCCD Dec 16 2023

CHUYỆN ĐỜI CHUYỆN ĐẠO – Radio HDCCD Dec 16 2023 ——————————————————– Xem lại các chương trình đã qua: Nước Trời Là Nước Tôi – 2021 – 2022 Hướng Đi Cho Cuộc Đời Ngày đăng: 12/16/2023 Nguồn songdaoonline.com

Read More »

TALK SHOW NHỮNG NGƯỜI TRUYỀN CẢM HỨNG – CHAPTER 6 & 7

TALK SHOW NHỮNG NGƯỜI TRUYỀN CẢM HỨNG – CHAPTER 6 & 7   TALK SHOW NHỮNG NGƯỜI TRUYỀN CẢM HỨNG – CHAPTER 6: NGƯỜI BIẾT SỐNG VÌ YÊU TALK SHOW NHỮNG NGƯỜI TRUYỀN CẢM HỨNG – CHAPTER 7: NGƯỜI CHỈ MUỐN LÀM ĐẸP LÒNG CHÚA ————————————–  Nguyệt san Nguồn Sáng …

Read More »

THÁNH KINH BÁO 110

THÁNH KINH BÁO 110 1. TKB: Một Biến Động Vinh Diệu Tuyệt Đối 2:03 Thánh Kinh Báo 2. Món Quà Nô-ên 17:22 MS Nguyễn Văn Thái 3. GLBT: Tinh Thần Lễ Giáng Sinh 27:52 MS Đoàn Văn Miêng 4. HGTE: Lúc Hài Nhi Cần Gấp 40:11 Nguyễn Lĩnh 5. HGTE: …

Read More »

GIÁNG SINH QUAY VỀ – Sống Đạo Truyền Thanh 39

GIÁNG SINH QUAY VỀ – Sống Đạo Truyền Thanh 39 1. Lời chào Sống Đạo 2. Đêm Thánh – Nhạc: Adolphe Adam & Lời: Placide Cappeau. CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007) 3. Bỏ Qua Giáng Sinh – Gregory Holifield Kim Hân 4. Jesus Người Quan Trọng Nhất Trong …

Read More »

 GIÁNG SINH QUAY VỀ

GIÁNG SINH QUAY VỀ – Sống Đạo Truyền Thanh 39 1. Lời chào Sống Đạo 2. Đêm Thánh – Nhạc: Adolphe Adam & Lời: Placide Cappeau. CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007) 3. Bỏ Qua Giáng Sinh – Gregory Holifield Kim Hân 4. Jesus Người Quan Trọng Nhất Trong …

Read More »

GIÁNG SINH QUAY VỀ – Sống Đạo Truyền Thanh 39

GIÁNG SINH QUAY VỀ – Sống Đạo Truyền Thanh 39 1. Lời chào Sống Đạo 2. Đêm Thánh – Nhạc: Adolphe Adam & Lời: Placide Cappeau. CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007) 3. Bỏ Qua Giáng Sinh – Gregory Holifield Kim Hân 4. Jesus Người Quan Trọng Nhất Trong …

Read More »

TẠ ƠN TRONG MỌI SỰ – Radio HDCCD Dec 02 2023

TẠ ƠN TRONG MỌI SỰ – Radio HDCCD Dec 02 2023 ——————————————————– Xem lại các chương trình đã qua: Nước Trời Là Nước Tôi – 2021 – 2022 Hướng Đi Cho Cuộc Đời Ngày đăng: 12/02/2023 Nguồn songdaoonline.com

Read More »