ĐỌC & NGHE  & HỌC & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY Thứ Năm, ngày 25/5/2023

ĐỌC & NGHE  & HỌC & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY

             Thứ Năm, ngày 25/5/2023

Lời Chúa dạy: Hê-bơ-rơ 10:25

 25 chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.

Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh. CẦU XIN Chúa ban phước và ở cùng với bạn ngày hôm nay.

Bản Hiệu Đính (2010) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng
Sách Ê-sai ,đoạn 44

Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng động bên ngoài. Đây là thì giờ tốt nhất của chúng ta để thì giờ tìm kiếm Chúa.

Tìm kiếm Chúa không phải dễ dàng như các bạn nghĩ đâu. Lời Chúa phán:

Giê-rê-mi 29:13 “Các ngươi sẽ tìm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.”

Do đó, các bạn muốn tìm kiếm Chúa, hãy tìm kiếm Ngài cách hết lòng mới gặp được Ngài.
Hãy đọc Kinh Thánh hằng ngày, hạ mình xuống cầu xin Ngài thương xót tha thứ mọi lỗi lầm, hãy thống hối ăn năn, thì bạn có thể gặp được Chúa. Amen!
Kính mời con cái Chúa vào bấm trang mục lục. Chọn Tân Ước.
Cựu Ước đang bỏ vào. Xin chờ đợi cập nhật. Cảm ơn. Chúa ban phước

Kinh Thánh Bản Dịch Mới 2002

Người đọc: Mục sư Trần Vă n Trọng

Nghe Lời Chúa bấm dưới đây (xin chọn sách để nghe):
http://nguonsuoitamlinh.net/kinh-thanh-mp3

Nghe Nhạc Thờ Phượng của Hội Thánh xin bấm dưới đây:

https://www.youtube.com/channel/UCJvnjjU_sS7vYYuFKmLnNBQ

 

 

NGHE BÀI HÁT CỦA HỘI THÁNH

Hãy Đến Với Ngài

 

 

HÃY SUY GẪM MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH, ĐỂ BIẾT KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI, GIỮ VỮNG ĐỨC TIN CỦA MÌNH  và KHÍCH LỆ, AN ỦI NGƯỜI KHÁC …

 

1005.1 Giăng 1:9

9 Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.

9 If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.

1 Giăng 1:9 chú giải:

IGi 1:9 – Việc xưng tội sẽ giải thoát cho chúng ta, để chúng ta được thông công vui vẻ với Chúa Cứu Thế.Nó khiến cho lương tâm chúng ta nhẹ nhàng và giảm bớt các mối bận tâm của chúng ta. Nhưng có một số các Cơ Đốc nhân không hiểu cách vận hành của nó. Họ cảm thấy quá tội lỗi để có thể dám xưng nhận cùng một tội mà mình đã phạm nhiều lần, rồi họ tự hỏi chẳng hay mình còn quên điều gì nữa không. Nhiều Cơ Đốc nhân tin rằng Đức Chúa Trời tha tội cho họ khi họ xưng ra, nhưng nếu họ lỡ chết đi với nhiều tội lỗi chưa xưng ra, họ sẽ bị diệt vong đời đời. Các Cơ Đốc nhân này không hiểu rằng Đức Chúa Trời rất muốn tha thứ cho chúng ta. Ngài đã để cho Con yêu dấu Ngài chịu chết chính là để có thể tha thứ cho chúng ta. Khi chúng ta đến với Chúa Cứu Thế, thì Ngài tha hết mọi tội lỗi mà chúng ta đã phạm hoặc sẽ phạm. Chúng ta chẳng cần phải xưng đi xưng lại các tội lỗi trong quá khứ của chúng ta, và chúng ta cũng chẳng cần phải sợ rằng Đức Chúa Trời sẽ từ bỏ chúng ta nếu chúng ta không giữ được tình trạng của mình hoàn toàn trong sạch.

Lẽ dĩ nhiên là chúng ta phải cứ tiếp tục xưng ra các tội lỗi của mình, nhưng không phải là vì nếu không làm như thế, chúng ta sẽ bị mất sự cứu rỗi.

Mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa Cứu Thế đã được bảo đảm rồi.

Sở dĩ chúng ta phải xưng tội, là để chúng ta được hưởng tối đa sự thông công và niềm vui được ở với Ngài. Thật lòng xưng tội còn bao gồm một lời hứa nguyện sẽ không tiếp tục phạm tội nữa.Chúng ta sẽ không thật sự xưng tội với Đức Chúa Trời nếu chúng ta vẫn có ý định sẽ tái phạm, và chỉ muốn được sự tha thứ tạm thời mà thôi. Chúng ta cũng phải cầu nguyện xin Ngài ban cho mình sức lực để đánh bại sự cám dỗ khi chúng ta gặp nó lần sau.

Bản dịch mới:

  1. Đấng Tha Thứ

“Nếu chúng ta xưng tội lỗi mình thì Ngài là Đấng thành tín và công bình sẽ tha thứ tội lỗi chúng ta và thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều gian ác.”– 1 Giăng 1:9

www.nguonsuoitamlinh.net  or  www.mucsutrong.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *