ĐỌC & NGHE  & HỌC & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY Thứ Tư, ngày 24/5/2023

ĐỌC & NGHE  & HỌC & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY             

      Thứ Tư, ngày 24/5/2023

Lời Chúa dạy: Hê-bơ-rơ 10:25

 25 chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.

Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh. CẦU XIN Chúa ban phước và ở cùng với bạn ngày hôm nay.

Bản Hiệu Đính (2010) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng
Sách Ê-sai ,đoạn 43

Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng động bên ngoài. Đây là thì giờ tốt nhất của chúng ta để thì giờ tìm kiếm Chúa.

Tìm kiếm Chúa không phải dễ dàng như các bạn nghĩ đâu. Lời Chúa phán:

Giê-rê-mi 29:13 “Các ngươi sẽ tìm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.”

Do đó, các bạn muốn tìm kiếm Chúa, hãy tìm kiếm Ngài cách hết lòng mới gặp được Ngài.
Hãy đọc Kinh Thánh hằng ngày, hạ mình xuống cầu xin Ngài thương xót tha thứ mọi lỗi lầm, hãy thống hối ăn năn, thì bạn có thể gặp được Chúa. Amen!
Kính mời con cái Chúa vào bấm trang mục lục. Chọn Tân Ước.
Cựu Ước đang bỏ vào. Xin chờ đợi cập nhật. Cảm ơn. Chúa ban phước

Kinh Thánh Bản Dịch Mới 2002

Người đọc: Mục sư Trần Vă n Trọng

Nghe Lời Chúa bấm dưới đây (xin chọn sách để nghe):
http://nguonsuoitamlinh.net/kinh-thanh-mp3

Nghe Nhạc Thờ Phượng của Hội Thánh xin bấm dưới đây:

https://www.youtube.com/channel/UCJvnjjU_sS7vYYuFKmLnNBQ

 

 

NGHE BÀI HÁT CỦA HỘI THÁNH

Chúa Không Bỏ Tôi

 

 

HÃY SUY GẪM MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH, ĐỂ BIẾT KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI, GIỮ VỮNG ĐỨC TIN CỦA MÌNH  và KHÍCH LỆ, AN ỦI NGƯỜI KHÁC …

 

1004.Thi-thiên 103:8

8 Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn,Chậm nóng giận, và đầy sự nhân từ.(p)

8 The LORD is merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love.

Thi-thiên 103:8 chú thích:
Xem Thi 99:7 Xu 33:13 cũng xem chú thích ở Xu 34:6-7.

XEM BẢN DỊCH MỚI:

Đấng Chậm Giận

“Chúa có lòng thương xót và ban ân huệ; Ngài chậm nóng giận và nhiều tình yêu thương.”– Thi-thiên 103:8

www.nguonsuoitamlinh.net  or  www.mucsutrong.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *