Đôi Mắt Của Chúa

Ở Ấn Độ, tôi thờ phượng Chúa giữa những bệnh nhân phong. Hầu hết các tiến bộ y học trong điều trị bệnh phong đều đến từ các bác sĩ truyền giáo, những người sẵn sàng sống với bệnh nhân và liều mình tiếp xúc với căn bệnh chết người này. Kết quả là hội thánh phát triển mạnh ở hầu hết các trung tâm lớn dành cho bệnh nhân phong. Ở Myanmar, tôi đến thăm trại trẻ mồ côi bị bệnh AIDS, nơi những Cơ Đốc nhân tình nguyện cố gắng bù đắp tình cảm của cha mẹ mà bệnh tật đã cướp đi. Những buổi thờ phượng nóng cháy nhất mà tôi từng tham dự diễn ra tại Chi-lê và Pê-ru trong lòng nhà tù liên bang. Trong vòng những người thấp hèn, tồi tệ, chịu áp bức bị thế giới này từ bỏ, vương quốc Đức Chúa Trời châm rễ. Nhận lấy trọng trách Đức Chúa Trời giao phó một cách nghiêm túc nghĩa là chúng ta phải học cách nhìn thế giới theo một cách trái ngược, giống như Chúa Giê-xu đã làm. Thay vì tìm kiếm những người có tiềm năng, là những người có thể khiến chúng ta quý mến, thì hãy tìm kiếm những người có ít tiềm lực. Thay vì kiếm người mạnh mẽ, chúng ta hãy kiếm người yếu đuối, thay vì kiếm người khỏe mạnh, hãy tìm đến với người đau ốm. Thay vì kiếm người thuộc linh, hãy kiếm người tội lỗi. Đây chẳng phải là cách mà Đức Chúa Trời giải hòa thế gian với chính Ngài sao? “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, nhưng người đau ốm mới cần…Ta đến không phải để gọi người công chính nhưng gọi kẻ có tội” (Mat. 9:11-12). Để có một nhãn quan mới, hãy nhìn thế giới theo nhãn quan (đảo ngược) của Chúa Giê-xu.
CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Giê-xu, chúng con biết rằng Ngài tìm kiếm những người thấp kém bị những người khác khước từ. Chúng con muốn trở nên giống như Ngài. Xin mở mắt chúng con và chỉ cách cho chúng con. Chúng con khao khát được Ngài dùng để đem đến phước hạnh cho những người khác.
Lạy Chúa con vẫn thường tìm kiếm
Những con người tiềm năng
thông minh, giàu có….
Nhưng đó không phải cách của Ngài
Nhãn quan con hạn hẹp dường bao
Xin mở mắt con
Cho con thấy
Vẻ đẹp của Ngài
bên trong người phu quét đường
những bệnh nhân AIDS
và bao người bị xã hội làm ngơ…

Bạn có nhìn thấy một thế giới đang cần chăm sóc qua đôi mắt của Chúa Giê-xu không?

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *