ĐỒI XƯA GHI DẤU MẤY NGÀN NĂM QUA!

THƠ

ĐỒI XƯA GHI DẤU MẤY NGÀN NĂM QUA!

(Dựa theo Kinh Thánh sách Phi-líp 2: 5-8)

 

Đấng Christ có một tâm tình

Quên mình, khiêm hạ, hy sinh tột cùng

Đang cùng Cha ngự Thiên cung

Sẵn sàng hạ cố sống chung với người

Ngài làm tôi tớ đó thôi

Vâng phục tuyệt đối, không lời oán than

Chết trên thập tự rõ ràng

Đồi xưa ghi dấu(1), mấy ngàn năm qua

Tình Chúa yêu người thiết tha

Mà sao bạn vẫn còn xa tình Ngài?

Ma quỷ không muốn một ai

Mở lòng mời Chúa lên ngai cuộc đời

Hãy nghe lời Chúa gọi mời

Làm con của Chúa tuyệt vời biết bao!(2)

Không còn thờ lạy tầm phào(3)

Không còn lo sợ tào lao đủ điều

Bình an, phước hạnh thật nhiều(4)

Khi tin nhận Chúa, Đấng yêu thương mình…

Mùa Chay 2023!

Bình Tú Ngọc

 

(1): Ý từ Giăng 19: 17, 18

(2): Ý từ Giăng 1: 12

(3): Ý từ Rô-ma 1: 25

(4): Ý từ Giăng 14: 27

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *