Download VietBible 2.0, VietBible 3.0, VietBible 3.1, VietBible 3.2 link Mesiafire

Lưu ý:
Pass UNLOCKFILEnguonsusong.com

Download VietBible 2.0, VietBible 3.0, VietBible 3.1, VietBible 3.2 link Mesiafire

– VietBible 2.0 link Mediafire ( download )

– VietBible 3.0 – 32bit link Mediafire ( download )
– VietBible 3.0 – 64bit link Mediafire ( download )

– VietBible 3.1- 32bit link Mediafire ( download )
– VietBible 3.1- 64bit link Mediafire ( download )

– VietBible 3.2- 32bit link Mediafire ( download )
– VietBible 3.2- 64bit link Mediafire ( download )

 

Viet.Bible Windows v1.0.7 link Mediafire
Đây là bản VietBible bản mới nhất tương thích với Win 10,11

 

Viet.Bible MacOS v1.0.1 link Mediafire
( App Offline (DMG, macOS 10.12+)
Đây là VietBible cho mình tính dùng hệ điều hành Mac

 

 

Chương trình VietBible được hình thành với sự đóng góp của rất nhiều cá nhân, các cơ quan phiên dịch Kinh Thánh, các tác giả, các nhà xuất bản, các cơ quan, các mạnh thường quân. Và bạn là người sử dụng chương trình này để học Lời Chúa.
Nguồn: http://vietbible100.com

Nguồn: nguonsusong.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *