Đừng sợ, hãy nói và chớ làm thinh

Mục sư Huệ: “tôi nói, có ai nghe không? Đừng sợ, hãy nói và chớ làm thinh.”

Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ.

Ê-sai 53:4

Thật không công bằng. Chúa Giê-su là một Ra-bi khôn ngoan đã không vi phạm bất kỳ luật nào, nhưng có vẻ khó hiểu với những người đương thời. Ngài bị cáo buộc và bị kết án bởi một tòa án bất pháp của Rô-ma liên kết với những người Do Thái ganh ghét Ngài. Chúa bị đóng đinh trên thập hình mặc dù Ngài không làm điều gì sai. Thật là không công bằng!

Ngài đã chữa lành và ban đồ ăn cho nhiều người. Những người đến với Ngài được giải thoát và tha thứ, tuy nhiên Kinh Thánh nói về Ngài: “đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi người ra gì.” (câu 3)

Không có thiên sứ nào can thiệp khi: “Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng” (câu 7). Cuối cùng Chúa Giê-su chịu chết vì tội lỗi chúng ta. Thật là điều không công bằng.

Nhưng đó là kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã phá vỡ rất nhiều luật lệ của Ngài. Chúng ta phạm tội với những gian ác tiếp nối gian ác – bất tuân và phạm pháp. Thập tự giá là nơi xứng đáng dành cho chúng ta. Nhưng Chúa Giê-su đã gánh chịu thập tự giá tàn độc và khủng khiếp thay cho chúng ta.

Thật là không công bằng….

Và đó là ân điển.

TÔI TIN RẰNG CON NGƯỜI CÓ THỂ THIẾT LẬP MỐI QUAN HỆ ĐÚNG ĐẮN VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI NHỜ VÀO ÂN ĐIỂN CỦA NGÀI VÀ THÔNG QUA ĐỨC TIN NƠI CHÚA GIÊ-SU CHRIST.

 

Nguồn: https://huongdionline.com/2023/03/04/radio-huong-di/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *