DVD Karaoke- Nguồn Suối Tâm Linh – Mục sư Trần Văn Trọng

dvd-nguonsuoi-tam-linh

Chủ Đề: “Nguồn Suối Tâm Linh”
Sáng Tác: Trần Văn Trọng
D Karaoke On Off Được Vocal Để Hát

 1. Lời Chứng Dĩ Vãng (Xuân Trường)
 2. Cám Ơn Cha (Tố Hà)
 3. Thánh Chúa Vinh Quang (Xuân Phú)
 4. Hãy Đến Với Ta (Mai Thảo)
 5. Tình Yêu Giê-xu (Ha Gim)
 6. Đã Một Lần (Ngọc Luyến)
 7. Tiếng Chúa (Xuân Trường)
 8. Mẹ Của Con *** (Mai Thảo)
 9. Lời Chúa (Xuân Phú)
 10. Xuân Diễm Phúc (Tố Hà)
 11. Giê-xu Là Nguồn Phước (Ánh Hồng)
 12. Nguồn Suối Tâm Linh (Tố Hà)

Liên hệ mua DVD, CD
Qua email: trongtran47@gmail.com
Qua điện thoại: (201) 489-3133

Qua bưu điện:
Trong Van Tran
256 Main Street
Hackensack, NJ 07601
USA

All recordings contain copyrighted material and may only be recorded for personal use. Please contact the publisher for other purposes such as redistribution, webcast, and broadcast

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *