God Will Make A Way

Quí vị có khao khát một sự đổi mới, một khởi đầu mới trong đời sống cá nhân, gia đình và Hội Thánh mình trong năm mới 2016 này không? “Ta sắp làm một việc mới” (Ê-sai 43:19) Đó là Lời Chúa hứa mà chúng ta cần nắm lấy cho năm mới này.
Sách tiên tri Ê-sai từ đoạn 1 đến đoạn 39 rao ra sứ điệp đoán phạt cho dân Y-sơ-ra-ên vì cớ tội lỗi họ đã phạm, nhưng từ đoạn 40-55 thì nhà tiên tri Ê-sai lại rao ra một sứ điệp đầy hy vọng cho dân Chúa, đó là sau những ngày bị lưu đày, Ngài sẽ phục hồi và đưa họ trở về quê hương. Phân đoạn Kinh Thánh trong Ê-sai 43:18-21 dạy cho chúng ta những bài học thật quí báu.
“TA SẮP LÀM MỘT VIỆC MỚI”
Một khởi đầu mới tốt đẹp
Sứ điệp của tiên tri Ê-sai “Ta sắp làm một việc mới” ít ra có ba ý nghĩa: Trước hết, đó là một khởi đầu mới tốt đẹp mà Chúa hứa ban cho dân Chúa. Do tội lỗi mà dân Y-sơ-ra-ên phải trải qua một quá khứ đau buồn, bị đoán phạt và bị lưu đày, phải kinh qua một giai đoạn lịch sử bi thương, đen tối trong thân phận làm nô lệ nơi xứ người Ba-by-lôn. Nhưng bây giờ đến thời điểm mà Chúa thương xót và thăm viếng họ, mở ra một con đường mới, đưa họ vào một giai đoạn mới, một khởi đầu mới tốt đẹp, phước hạnh: Họ sẽ trở về quê hương xây lại cuộc đời sau 70 năm bị lưu đày, làm thân nô lệ.
Chúa mở lối, khai thông bế tắc “Ấy là Ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng” (c.19b)
Ý nghĩa thứ hai của việc mới mà Chúa làm cho dân Chúa là Ngài mở lối, khai thông bế tắc. Bằng hình ảnh một con đường mới trong hoang mạc, nhà tiên tri đã mở ra khải tượng về một tương lai tươi sáng cho con dân Chúa. Giữa sa mạc hoang vu, không có một lối đi nào thì Chúa sẽ làm phép lạ, mở một lối đi, một con đường cho con dân Ngài đi. Ngài mở đường, dẫn lối để đưa họ vào vùng đất phì nhiêu mầu mỡ. Ngài khai thông những bế tắc, ngăn trở trong thân phận làm nô lệ nơi xứ người. Cảm tạ Chúa, lời tiên tri này đã trở thành sự thật lịch sử một cách lạ lùng khi Chúa khiến vua Si-ru vào năm 538 TC đã ra chiếu chỉ cho dân Y-sơ-ra-ên được trở về dưới sự lãnh đạo của quan Tổng trấn Xô-rô-ba-bên để xây lại đền thờ và sự kiện kỳ diệu này đã được ghi lại trong sách Ê-xơ-ra đoạn 1.
Sứ điệp tiên tri cũng đem lại cho chúng ta hôm nay niềm hy vọng trong năm mới. Chúng ta tin chắc rằng bởi ơn thương xót và sự thành tín lớn lao của Chúa, năm mới sẽ là thời điểm cho một khởi đầu mới, một sự mở đường, khai thông bế tắc cho đời sống cá nhân, gia đình và Hội Thánh. Khi suy ngẫm về điều này trong bối cảnh lịch sử hiện đại của đất nước, dân tộc Việt Nam, chúng ta không thể nào quên những mốc dấu lịch sử đáng nhớ như năm 1945, năm 1975 (mà tôi tin rằng không phải là tình cờ những biến cố lịch sử lại rơi vào những năm ấy.) Vì thế, tôi nghĩ không phải là không có lý do để chúng ta tin rằng về phương diện thuộc linh, sau năm 2015, thì năm 2016 cũng là năm đánh dấu một khởi đầu cho một giai đoạn mới, ít ra cũng có ý nghĩa trong lĩnh vực đời sống cá nhân, gia đình.
Riêng đối với bản thân và gia đình chúng tôi, bốn mươi năm qua kể từ sau năm 1975 là những năm tháng không thể nào quên: Chúng tôi đã kinh qua những thử thách, gian truân cũng như kinh nghiệm những phước hạnh, những việc lạ lùng mà Chúa đã làm trên đời sống mình, đặc biệt Ngài mở đường cho chúng tôi trong sự phục vụ Chúa. Năm 1992, giữa những khó khăn, bế tắc trong đời sống, Chúa đã kêu gọi chúng tôi phục vụ Chúa, bỏ nghề dạy học để bước vào chức vụ tình nguyện âm thầm, và đến năm 1995 Ngài đã mở đường một cách kỳ diệu để chúng tôi được học Lời Chúa ở trường Kinh Thánh tại Singapore và rồi Ngài đưa chúng tôi trở về nước để bắt đầu một giai đoạn mới, một chức vụ mới. Chúng tôi không thể nào quên trong những ngày ở Singapore, lần đầu tiên chúng tôi được nghe và hát bài “God will make a way” của Don Moen với những lời sau đây khiến chúng tôi phải bật khóc:
“God will make a way (Chúa sẽ mở một con đường)
Where there seems to be no way (Nơi mà dường như bế tắc, không lối thoát)
He works in ways we can not see (Ngài hành động bằng nhiều cách mà chúng ta không thể thấy được)
He will make a way for me…” (Ngài sẽ mở lối cho tôi)
Thật cảm tạ Chúa vô cùng! Chúng tôi tin rằng trong năm mới 2016, Chúa cũng sẽ làm một việc mới, một khởi đầu mới; Ngài sẽ mở đường, khai thông những bế tắc, giải quyết những nan đề trong đời sống của quí vị và tôi khi chúng ta hết lòng tin cậy Chúa, nắm lấy Lời Chúa hứa mà cầu nguyện.
– Một sự phục hưng tươi mới trong tâm linh
“khiến những sông chảy trong nơi sa mạc”
“để cho dân mà Ta đã chọn được uống”
Ý nghĩa thứ ba của việc mới mà Chúa làm cho dân Y-sơ-ra-ên là sự phục hưng tâm linh. Chúa chẳng những phục hồi, phục hưng dân Chúa khi cho trở về lập quốc, tái thiết đền thờ Giê-ru-sa-lem, mà Ngài cũng phục hưng đời sống tâm linh của họ nữa. Hình ảnh “những dòng sông chảy nơi sa mạc” “để cho dân mà Ta đã chọn được uống” là hình bóng về cơn phục hưng đời sống tâm linh. Sau những năm tháng lưu đày khô hạn tâm linh, Chúa ban cơn phục hưng, khiến cho tâm linh vốn khô cằn như sa mạc trở thành những dòng sông tươi mát, ngọt ngào.
Phục hưng tâm linh cũng là khao khát cần có của mỗi con dân Chúa khi bước vào một năm mới, một giai đoạn mới. Thiết nghĩ sau 40 năm kể từ sau năm 1975, con dân Chúa ở Việt Nam phải trải qua một gian đoạn đầy thử thách, với muôn vàn khó khăn gian khổ. Bây giờ đến thời điểm mà Chúa sẽ thương xót, thăm viếng và phục hưng Hội Thánh Ngài. Cầu xin Chúa ban cho chúng ta một tấm lòng mới, một tâm linh mới như lời cầu nguyện của vua Đa-vít “Đức Chúa Trời ôi! Hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng” (Thi 51:10). Xin Chúa cho chúng ta kinh nghiệm một đời sống được đầy dẫy Thánh Linh giống như những dòng sông sự sống tuôn chảy trong lòng và khiến ta chúng ta được thỏa mãn. Xin Chúa cũng phục hưng nhà Chúa, Hội Thánh Chúa trong giai đoạn mới để con dân Chúa được uống nước sông phước lạc “Họ nhờ sự dư dật của nhà Chúa mà được thỏa nguyện; Chúa sẽ cho họ uống nước sông phước lạc của Chúa” (Thi Thiên 36:8). Tuy nhiên, sự phục hưng tâm linh này chỉ xảy ra khi chúng ta thực sự khao khát Chúa vì Chúa “sẽ rót nước trên kẻ khát” mà thôi (Ê-sai 44:3).
BÍ QUYẾT ĐỂ CÓ SỰ ĐỔI MỚI, KHỞI ĐẦU MỚI
Sứ điệp tiên tri Ê-sai trong phân đoạn Kinh Thánh không chỉ mang đến cho con dân Chúa sứ điệp hy vọng về sự đổi mới, một khởi đầu mới tốt đẹp mà cũng chỉ cho chúng ta những bí quyết để khiến lời hứa đó trở thành hiện thực.
Hãy quên quá khứ buồn đau (c.18) “Đừng nhớ lại sự đã qua, và chớ nghĩ đến sự đời trước.”
Bí quyết thứ nhất là quên quá khứ buồn đau. Do tội lỗi mà dân Y-sơ-ra-ên bị Chúa đoán phạt nặng nề và họ phải trải qua những năm tháng buồn đau, thất vọng trong cảnh lưu đày. Họ đã than thở, đau buồn, ngồi trên bờ sông Ba-by-lôn mà khóc, treo đàn cầm trên cây dương liễu trên bờ sông (Thi Thiên 137:1-2). Nhưng bây giờ Chúa đã thương xót, thăm viếng họ, làm một việc mới cho họ. Vì thế Ngài khuyên họ hãy quên quá khứ buồn đau mà nhìn lên Chúa với niềm hy vọng. “Đừng nhớ lại quá khứ đen tối! Đừng nhắc mãi những chuyện đau buồn” (HD).
Đây cũng là bí quyết mà Chúa muốn chúng ta hôm nay nắm lấy. Có lẽ trong những năm qua, trong quá khứ, chúng ta có những lỗi lầm, thất bại, tội lỗi, những đau buồn, mất mát… trong cuộc sống khiến chúng ta như chùng bước, ngã lòng. Nhưng bây giờ, hãy nhờ ơn Chúa quên đi quá khứ mà chỗi dậy tiếp tục tiến bước; hãy ăn năn thật lòng nếu lỡ phạm tội và xin Chúa làm mới tấm lòng để chúng ta có thể quên đi những buồn đau của cuộc đời. Thiết nghĩ chúng ta không thể thay đổi quá khứ, bởi vì quá khứ là dĩ vãng, đã trở thành lịch sử, nhưng điều chúng ta có thể thay đổi là hiện tại và tương lai. Cho nên, đừng ngồi đó mà khóc cho quá khứ vàng son đã mất, hay những thất bại đau đớn, ê chề, nhưng hãy chỗi dậy. Có người nói rằng người thành công không phải là người không hề thất bại nhưng là người biết chỗi dậy sau những lần thất bại, vấp ngã và tiếp tục tiến bước.
Tin cậy Chúa (c.19) “Ta sắp làm một việc mới, các ngươi há chẳng biết sao?”
Bí quyết thứ hai là hết lòng tin cậy Chúa. Câu 19b dưới hình nghi vấn “các ngươi há chẳng biết sao?” cùng hàm ý một sự thách thức đức tin của con dân Chúa: “các ngươi có biết không, có tin rằng Ta là Đấng có thể làm được mọi sự không? Có việc gì khó quá cho Ta không?” Dân Y-sơ-ra-ên sau những năm bị lưu đày, xa cách nhà Chúa và Lời Chúa, đời sống đức tin của họ cũng sa sút, nguội lạnh và không dám tin nơi Lời Chúa. Bây giờ, Chúa thách thức đức tin của họ để họ bước đi bởi đức tin và sẽ thấy việc mới Chúa làm cho họ và dân tộc của họ. Thật vậy, Chúa đã làm một việc lạ lùng là đưa họ trở về quê hương sau 70 năm bị lưu đày, là một việc tưởng chừng như một giấc mơ “Khi Đức Giê-hô-va dẫn các phu tù của Si-ôn về, thì chúng tôi khác nào kẻ nằm chiêm bao” (Thi Thiên 126:1).
Quí vị muốn Chúa làm việc mới, một khởi đầu tốt đẹp trong đời sống cá nhân, gia đình, Hội Thánh mình trong năm mới không? Hãy hết lòng tin cậy Chúa và phó thác điều mình trông mong cho Ngài bằng sự cầu nguyện và tin quyết. Chúa Giê-xu phán rằng nếu các ngươi “có đức tin bằng hột cải” thì cũng có thể dời núi được. Nhưng vấn đề làm sao để có đức tin, đức tin được lớn mạnh? Kinh Thánh dạy “đức tin đến bởi sự người ta nghe… khi lời Đấng Christ được rao giảng” (Rô-ma 10:17). Vậy muốn có đức tin mạnh mẽ, đầy đủ thì hãy dành thì giờ lắng nghe tiếng Chúa qua việc đọc và suy ngẫm và làm theo Lời Chúa mỗi ngày. Andrew Murray đã đã định nghĩa đức tin một cách đơn giản mà rất đúng “Đức tin là tin những Lời Chúa phán trong Kinh Thánh là thật.” Vậy hãy tin Lời Chúa và hãy nắm lấy Lời Chúa mà cầu nguyện, chắc chắn chúng ta sẽ kinh nghiệm nhiều điều kỳ diệu mà Chúa sẽ làm cho đời sống chúng ta. Tin cậy và vâng lời là bí quyết của mọi thành công, may mắn và phước hạnh như Lời Chúa phán: “Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va, và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình.Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy; ngộ khi trời nắng, chẳng hề sợ hãi, mà lá cứ xanh tươi. Gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt”(Giê-rê-mi 17:7-8).
Tái xác định mục đích đời sống “Ta đã làm nên dân này cho ta, nó sẽ hát khen ngợi ta”(c.21)
Câu 21 của phân đoạn Kinh Thánh nhắc đến mục đích cao cả mà Chúa dựng nên mỗi chúng ta là con dân của Ngài, đó là để “hát ngợi khen Ta”. Hát ngợi khen Ta là tôn vinh, chúc tụng để làm vinh hiển danh Chúa, đó là mục đích cao cả mà Chúa muốn mỗi tạo vật của Chúa phải hướng đến. Con người xưa nay cứ loay hoay, trăn trở để tìm ý nghĩa đích thực của đời sống nhưng dường như không ai đồng ý với ai về ý nghĩa cuộc đời, mục đích đời sống là gì và cũng không tìm được một câu trả lời thỏa đáng cho vấn đề này. Tôi nghĩ rằng con người sẽ không thể tìm ra ý nghĩa thật của đời người trên đất cho đến khi con người thừa nhận có Đấng Tạo Hóa là Thiên Chúa toàn năng và Ngài có một chương trình, mục đích tốt đẹp cho đời sống con người trên đất như Kinh Thánh dạy. Cho nên Rick Warren đã nói đúng khi ông khẳng định mục đích của đời sống là “sự mặc khải”[1] từ Thiên Chúa là Đấng dựng nên con người. Kinh Thánh khẳng định rằng “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (1 Cô-rinh-tô 10:31).
Bước vào năm mới là bước vào một khởi đầu mới để hướng về tương lai trước mặt, cho nên chúng ta hãy nhờ ơn Chúa xác định lại mục đích đời sống của mình vì có thể lắm mục đích đời sống của con dân Chúa bị lu mờ, lệch lạc theo năm tháng trần gian khi chúng ta phải vật lộn với cuộc sống. Cuộc đời của Cơ Đốc nhân trên đất giống như một chiếc thuyền giữa biển khơi dễ bị sóng đời xô đẩy lôi kéo, khiến mục đích cuộc sống bị thiên lệch, mất định hướng. Vì thế, chúng ta hãy luôn luôn tái khẳng định mục đích đời sống của mình và nhắm lấy mục đích đó như Lời Chúa dạy “nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Phi-líp 3:14).
Đối diện với tương lai của năm mới 2016, chúng ta hãy cầu xin Chúa làm một việc mới: một khởi đầu mới, một sự khai thông mở lối cho đời sống, một cuộc phục hưng đời sống tâm linh của mỗi cá nhân, gia đình và Hội Thánh. Hãy nhờ Chúa quên lững sự ở sau mà bươn theo sự ở đàng trước, hãy tin cậy Chúa và nhắm mục đích mà chạy, vươn tới mục đích thiên thượng để hoàn tất cuộc chạy đua thuộc linh trong năm mới, trong giai đoạn mới. Trong những thời khắc thiêng liêng của năm mới, hãy dâng lên Chúa lời nguyện cầu:
Lạy Chúa, xin hãy làm một việc mới
Cho đời con quên hết nỗi buồn đau.
Hãy làm mới, rịt lành lòng tan vỡ
Khiến dòng sông phước lạc mãi tuôn tràn.
Trịnh Phan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *