HỌC & ĐỌC & NGHE & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY Thứ Năm, ngày 14/9/2023

HỌC & ĐỌC & NGHE & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY

          Thứ Năm, ngày 14/9/2023

Lời Chúa dạy: Hê-bơ-rơ 10:25

 25 chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.

Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh. CẦU XIN Chúa ban phước và ở cùng với bạn ngày hôm nay.

Bản Hiệu Đính (2010) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng
Sách Ê-xê-chi-ên ,đoạn 37

Đừng nghĩ là cơn dịch chấm dứt. Chúa sẽ cho con người thấy trước được những gì sắp xảy đến trong ngày sau rốt, để con người biết tìm kiếm Chúa.

Đây là thì giờ tốt nhất của chúng ta để thì giờ tìm kiếm Chúa.

Tìm kiếm Chúa không phải dễ dàng như các bạn nghĩ đâu. Lời Chúa phán:

Giê-rê-mi 29:13 “Các ngươi sẽ tìm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.”

Do đó, các bạn muốn tìm kiếm Chúa, hãy tìm kiếm Ngài cách hết lòng mới gặp được Ngài.
Hãy đọc Kinh Thánh hằng ngày, hạ mình xuống cầu xin Ngài thương xót tha thứ mọi lỗi lầm, hãy thống hối ăn năn, thì bạn có thể gặp được Chúa. Amen!
Kính mời con cái Chúa vào bấm trang mục lục. Chọn Tân Ước.
Cựu Ước đang bỏ vào. Xin chờ đợi cập nhật. Cảm ơn. Chúa ban phước

Kinh Thánh Bản Dịch Mới 2002

Người đọc: Mục sư Trần Vă n Trọng

Nghe Lời Chúa bấm dưới đây (xin chọn sách để nghe):
http://nguonsuoitamlinh.net/kinh-thanh-mp3

Nghe Nhạc Thờ Phượng của Hội Thánh xin bấm dưới đây:

https://www.youtube.com/channel/UCJvnjjU_sS7vYYuFKmLnNBQ

NGHE BÀI HÁT CỦA HỘI THÁNH HÔM NAY:

Dâng Lời Tán Dương

 

 

HÃY SUY GẪM MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH, ĐỂ BIẾT KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI, GIỮ VỮNG ĐỨC TIN CỦA MÌNH  và KHÍCH LỆ, AN ỦI NGƯỜI KHÁC …

 1118. Rô-ma 12:19

19 Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi,chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời;vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng.(q)

19 Do not take revenge, my friends, but leave room for God’s wrath, for it is written: “It is mine to avenge; I will repay,” says the Lord.

 Rô-ma 12:19 chú thích:

Tha thứ bao gồm cả thái độ lẫn hành động. Nếu bạn cảm thấy khó tha thứ cho một người làm hại bạn, hãy cố tìm cách đáp lại bằng những hành vi tử tế. Nếu có cơ hội, hãy bảo với người kia là bạn muốn hàn gắn mối liên hệ giữa hai đàng. Hãy ra tay giúp đỡ người ấy. Hãy gởi cho người ấy một món quà. Hãy mỉm cười với người ấy. Hãy cố làm như thế nhiều lần, thì bạn sẽ khám phá ra rằng các hành động đúng dẫn đến các cảm thức đúng.

BÀI ĐỌC THÊM:

 Ôi Vua của con và Ðức Chúa Trời của con, xin nghe tiếng con kêu cầu, vì con cầu nguyện với Ngài. Lời kêu cầu và sự cầu nguyện của Đa-vít là lời thỉnh cầu của một thần dân đến với vua của mình. Vua là người cai trị cao nhất trong một đất nước. Đa-vít cai trị trên dân Y-sơ-ra-ên, nhưng Đa-vít cầu nguyện với Vua muôn vua, Đấng cai trị toàn nhân loại và cả vũ trụ bằng uy quyền của Đấng sáng tạo. Khi gặp sự bất công, gặp những điều oan trái, chúng ta có đến với Vua của mình để bày tỏ tất cả chăng? Đấng cai trị cả nhân loại bằng sự công chính và tình yêu vĩ đại của Ngài sẽ bênh vực bạn. Thưa anh em yêu dấu, đừng tự tay mình báo thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có lời Chúa phán: “Sự trả thù thuộc về Ta, Ta sẽ báo ứng” (Rô-ma 12:19). Có sự báo trả nào hoàn chỉnh cho bằng sự báo trả của một vị Vua công minh và là Đức Chúa Trời đang tể trị trên toàn thể vũ trụ, Đấng xứng đáng để chúng ta thờ lạy và tôn cao.

www.nguonsuoitamlinh.net  or  www.mucsutrong.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *