Classic Layout

Hên Xui

Hên Xui Đăng bởi Sưu Tầm  – 22/01/2022 419 Một cụ già có con ngựa quý. Nhà vua thèm muốn con ngựa ấy nên cho sứ giả đến gạ mua nó bằng mọi giá. Cụ già: “Không được đâu, chắc chắn không được đâu”. Hàng xóm: “Thật già mà dại, …

Read More »

Verse of the Day—James 1:5

Verse of the Day for Sunday, January 23, 2022 [ Previous Devotionals ] If any of you lacks wisdom, he should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him. —James 1:5 Thoughts on Today’s Verse… Wisdom is that elusive quality we respect in others …

Read More »