KHÔNG BỎ CUỘC

KHÔNG BỎ CUỘC

  30 đọc

Nhưng các ngươi hãy vững lòng, đừng buông tay bỏ cuộc, vì công việc mình sẽ được đền đáp.” (2 Sử ký 15:7).
“Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không bỏ cuộc thì đến kỳ, chúng ta sẽ gặt.” (Ga-la-ti 6: 9).

Cuộc đời có lúc hanh thông,
Trời xanh, thảm đỏ, trăm bông nở đầy.
Có lúc giông bão phủ vây,
Gập gềnh sỏi đá, đó đây ngập đường.

Lúc được khen ngợi tán dương,
Lúc bị chỉ trích, chán chường bất công..
Là con dân Chúa thật lòng,
Đừng nên bỏ cuộc, khi trong thử rèn.

Ê-li, tại núi Cạc-mên,
Qua lời cầu nguyện dâng lên Chúa Trời.
Lửa thiêng giáng xuống tuyệt vời, (1)
Mừng vui dân Chúa dâng lời ngợi ca.

Hoàng hậu hăm dọa nói ra, (2)
Ê-li sợ hãi, chạy xa kinh hoàng.
Buồn lòng cầu khẩn kêu than,
Bỏ cuộc, xin Chúa cắt ngang đường đời…(3)

Chúa không đáp ứng trả lời,
Ngài thêm sức mới, khuyên mời bước đi.
Mở mắt cho thấy quyền uy,
Vĩ đại Thiên Chúa không khi nào ngừng…

Bao lần bạn đã muốn ngưng,
Bạn muốn bỏ cuộc, muốn dừng cuộc đua ?
Muốn xuôi tay, theo gió đùa,
Muốn bước ra khỏi cay chua cuộc đời?

Chúa có mục đích bạn ơi, (4)
Chúa muốn dùng bạn tại nơi chốn nầy.
Đồng hành Chúa hứa cầm tay,
Đưa bạn đến đích thấy ngày vinh quang.

THANH HỮU
Tháng 6 năm 2024

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

NGUON: HOITHANH.COM

____________________

  1. 1 Các Vua 18:38-39
  2. 1 Các Vua 19:2
  3. 1 Các Vua 19:4
  4. Phi-líp 3:14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *