Kiểm Soát Bản Thân

Vì người giám mục làm kẻ quản lý nhà Đức Chúa Trời thì phải cho không chỗ trách được. Chẳng nên kiêu ngạo, giận dữ, nghiền rượu, hung tàn, tham lợi. (Tít 1:7)
Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: Không có luật pháp nào cấm các sự đó. (Ga-la-ti 5:22-23)
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. Against such things there is no law. (Galatians 5:22-23)
Từ “self-control” có nghĩa là khả năng kiểm soát bản thân, đặc biệt là cảm xúc và mong muốn của một người hoặc sự thể hiện chúng trong hành vi, đặc biệt là trong những tình huống khó khăn.
Self-control được dịch sang tiếng Việt là “tiết độ.”
Khi đề cập đến từ kiểm soát bản thân/tiết độ, chúng ta thường nghĩ đến việc kiểm soát các cám dỗ, các thói quen xấu như kiêu ngạo, giận dữ, nghiền rượu, hung tàn, tham lợi, và danh sách này có thể sẽ còn dài. Chúng ta ít khi nghĩ nghĩ đến việc có tự chủ để khỏi bị “kiểm soát.”
Việc nắm quyền trên người khác và kiểm soát họ có thể gây nghiện như bất kỳ loại ma túy nào. Sự cám dỗ lớn nhất đối với một người là anh ta có uy quyền trên đời sống của người khác. Có một điều khác biệt giữa việc sử dụng uy quyền vì lợi ích của người khác và sử dụng uy quyền đó để thỏa mãn lòng ham muốn kiểm soát người khác.
Trong các câu Kinh thánh trên, Phao-lô thách thức các giám mục của hội thánh trở nên không chỗ trách được, không được hách dịch dù ở nhà riêng hay trong cộng đồng hội thánh. Đối với các giám mục, việc quân bình kiểm soát rượu, kiểm soát bản thân và cơn giận dữ của họ là trách nhiệm bắt buộc.
Vì vậy nhờ quyền năng Đấng Christ bên trong, chúng ta hãy thể hiện sự tự chủ trong việc kiểm soát bản thân.
NHỜ ĐẤNG CHRIST TÔI CÓ QUYỀN NĂNG ĐỂ KIỂM SOÁT BẢN THÂN

Mục sư Phạm Hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *