Kinh -Thánh HỌC & ĐỌC & NGHE & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY Thứ Tư, ngày 10/7/2024

Kinh -Thánh

HỌC & ĐỌC & NGHE & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY

            Thứ Tư, ngày 10/7/2024

Lời Chúa dạy hôm nay:  Ga-la-ti 6:2

“Hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ”.

Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh. CẦU XIN Chúa ban phước và ở cùng với bạn ngày hôm nay.

Bản Hiệu Đính (2010) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng
Sách Tân-Ước – 1Tê-sa-lô-ni-ca 2

Xin quý Tôi tớ và Con Cái Chúa đừng bao giờ sao lãng việc nghe Lời Chúa trong Kinh Thánh. Đây là việc làm cần có của người Cơ Đốc.

Nếu chúng ta dừng lại lắng nghe Lời Chúa thì cuộc đời chúng ta sẽ đi xuống, xuống, và đi xuống…

Lời Chúa dạy trong Giê-rê-mi 29:13 “Các ngươi sẽ tìm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.”

Do đó, các bạn muốn tìm kiếm Chúa, hãy tìm kiếm Ngài cách hết lòng mới gặp được Ngài.
Hãy đọc Kinh Thánh hằng ngày, hạ mình xuống cầu xin Ngài thương xót tha thứ mọi lỗi lầm, hãy thống hối ăn năn, thì bạn có thể gặp được Chúa. Amen!
Kinh Thánh Bản Dịch Mới 2002 và bản dịch 2010 (Truyền Thống Hiệu Đính)

Người đọc: Mục sư Trần Vă n Trọng

Nghe Lời Chúa bấm dưới đây (xin chọn sách để nghe):
http://nguonsuoitamlinh.net/kinh-thanh-mp3

Nghe Nhạc Thờ Phượng của Hội Thánh xin bấm dưới đây:

https://www.youtube.com/channel/UCJvnjjU_sS7vYYuFKmLnNBQ

NGHE BÀI HÁT CỦA HỘI THÁNH HÔM NAY:

Bài Ca Ngợi Khen

 HÃY SUY GẪM MỖI NGÀY MỘ CÂU KINH THÁNH, ĐỂ BIẾT KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI, GIỮ VỮNG ĐỨC TIN CỦA MÌNH  và KHÍCH LỆ, AN ỦI NGƯỜI KHÁC …

 1385. Gióp 42:12

12 Như vậy, Đức Giê-hô-va ban phước cho buổi già của Gióp nhiều hơn lúc đang thì: người được mười bốn ngàn chiên,sáu ngàn lạc đà, một ngàn đôi bò, và một ngàn lừa cái.

NIV 12 The Lord blessed the latter part of Job’s life more than the first. He had fourteen thousand sheep, six thousand camels,a thousand yoke of oxen and a thousand donkeys.

Gióp 42:12 CHÚ THÍCH:

Số súc vật của mỗi loài đều nhiều gấp đôi (xem câu 10) số Gióp đã có trước (xem Giop 1:3).

  1. Chúa sẽ đổi mới chúng ta

Một trong những khía cạnh đáng khích lệ nhất của Sách Gióp là cách nó thể hiện sự đổi mới và hồi sinh giữa cơn đau thương. Bất chấp những thử thách to lớn mà Gióp phải trải qua – mất đi của cải, sức khỏe và gia đình – cuối cùng Chúa vẫn phục hồi ông. Gióp 42:10 tường thuật: “Khi Gióp đã cầu thay cho các bạn, Đức Giê-hô-va phục hồi tài sản cho Gióp. Ngài ban cho ông gấp đôi số tài sản mà ông đã có trước kia.” Gióp 42:12 nói: “Đức Giê-hô-va ban phước cho những năm cuối đời của Gióp nhiều hơn lúc ban đầu…”.

Câu chuyện của Gióp cho chúng ta một tin vui rằng ngay cả trong những thời điểm đen tối nhất, Đức Chúa Trời vẫn ban cho chúng ta niềm hy vọng, và Ngài sẽ thực hiện niềm hy vọng đó vào đúng thời điểm. Chúa không bỏ rơi chúng ta trong đau khổ, nhưng Ngài hành động để mang lại sự cứu chuộc và chữa lành vào thời điểm hoàn hảo của Ngài. Đức Chúa Trời ban thưởng cho Gióp vì sự trung thành của ông trong lúc ông phải chịu đau khổ nặng nề, và Đức Chúa Trời tuôn đổ phước lành dồi dào vào phần sau của cuộc đời Gióp. Chúa có thể biến nỗi đau khổ sâu sắc nhất của chúng ta thành những mục đích tốt đẹp. Khi bước qua những ngọn đồi và thung lũng của cuộc đời, chúng ta có thể tin cậy rằng Chúa sẽ ở đó để tiếp thêm sức mạnh và làm trọn niềm hy vọng của chúng ta.

(còn tiếp).

Nghe Lời Chúa ngày 10/7/2024. HÃY LÀM THEO LỜI CHÚA

 

Gióp 42 ( Nghe bản HIỆU ĐÍNH) Người đọc Mục sư Trần Văn Trọng.

CẦU XIN CHÚA BAN PHƯỚC CHO QUÝ VỊ MỘT NGÀY MỚI!

 www.nguonsuoitamlinh.net  or  www.mucsutrong.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *