Làm Tất Cả Cho Chúa Jêsus–All for Jesus (Anh & Việt) ngày 5/25/2023 -link from ODB

Làm Tất Cả Cho Chúa Jêsus–All for Jesus

(Anh & Việt) ngày 5/25/2023 -link from ODB
Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa
Chúng tôi không được phép copy  “OUR DAILY BREAD” toàn bộ.
Nếu quý vị muốn nghe và đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD”

Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/ or nghe  Mp3

Tiếng Anh, xin bấm vào đây : https://ourdailybread.org/ . or nghe Mp3

để nghe, suy gẫm và cầu nguyện hằng ngày.
Cảm ơn quý tôi tớ và con cái Chúa.
Kính chúc quý vị một ngày tươi mới, vui vẻ, bình an , hạnh phúc . Sống vui vẻ ca ngợi thờ phượng Ba Ngôi Đức Chúa Trời  đến ngày Chúa trở lại. Amen!
Mục sư Trần Văn Trọng

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *