LỜI CẦU NGUYỆN CHO CHỒNG TƯƠNG LAI CỦA CON GÁI BẠN

LỜI CẦU NGUYỆN CHO CHỒNG TƯƠNG LAI CỦA CON GÁI BẠN

  30 đọc

Sau hậu quả của các cuộc hôn nhân thất bại và tan vỡ, hy vọng dành cho thế hệ tiếp theo nằm ở đâu?

“Vậy Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” – Giăng 14:6

Hôn nhân không nên trở thành yếu tố định nghĩa nên con người chúng ta. Đức Chúa Giê-xu phán: “Ta là đường đi.” Hôn nhân không phải là điểm dừng hứa hẹn của hạnh phúc, của một cuộc sống trọn vẹn, hay là dấu hiệu của công việc đã hoàn thành tốt đẹp. Vì chính Chúa Giê-xu mới là những điều đó.

Để chuẩn bị sẵn cho con gái bạn một người chồng có tấm lòng ngay thẳng, việc cầu nguyện cho người bạn đời tương lai của con gái mình trước khi biết người nam đó là ai sẽ giúp ích.

“ Lạy Cha, Ngợi khen Cha vì Ngài đã ban hôn nhân cho loài người, và ban những bài học mà Ngài dệt nên về hôn nhân trong Kinh Thánh. Qua sự hợp nhất này, Chúa dạy cho chúng con ý nghĩa của việc phải có lòng cam kết và chung thủy. Khi hai con người đến với nhau và trở nên một trong hôn nhân, là lúc hai đời sống giao hòa… nhưng Chúa vẫn yêu cả hai người một cách trọn vẹn. Hôn nhân không chỉ là một bước tiến với Đấng Christ, nhưng còn là lúc hai trái tim đồng đi một hướng, và Ngài hứa rằng khi cả hai cùng hướng về Chúa, thì mọi sự trở nên tốt lành.

Giờ đây chúng con cầu nguyện cho con gái mình, chúng con được nhắc nhớ về Truyền Đạo 3:1 – “Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định.” Xin tha thứ chúng con vì lòng ích kỉ muốn kiểm soát lựa chọn của con cái chúng con, và xin giúp chúng con dâng những việc chúng con cần phải làm trên đời sống con gái mình lên cho Ngài. Xin giúp chúng con sửa soạn tấm lòng để nhớ rằng thời điểm của Chúa trên đời sống con gái chúng con là trọn vẹn, và giúp chúng con tin cậy Ngài với tấm lòng con cái chúng con. Chúng con cầu nguyện rằng Chúa sẽ ban phước con chúng con được sự kiên nhẫn để chúng chờ đợi người chồng mà Ngài đã đặt để sẵn cho.

Cảm tạ Chúa về lời Chúa là ánh sáng soi dẫn đường lối chúng con để dạy dỗ con gái chúng con và qua hôn nhân của chúng. Con cũng cảm tạ Chúa vì tình yêu thương hy sinh và không kể thân mình trong hôn nhân, phản ánh sự hy sinh của Con Ngài cho chúng con. Chúa Giê-xu đến thế gian để làm những việc mà chúng con không thể. Hôn nhân cũng không chừa sự thử thách và những thách thức, và thực tế phơi bày những yếu đuối và nỗi đau chưa nguôi trong cuộc sống chúng con. Nhưng trong những năm tháng của sự thành tín đó lại là những ơn phước và hạt giống của hy vọng, lớn dần vượt quá những gì chúng con kêu cầu và hình dung. Tình yêu của chúng con dành cho Chúa dần một trưởng thành trong sự nên thánh.

Cha ôi, chúng con kêu cầu Ngài sửa soạn tấm lòng chúng con rộng mở với chồng của con gái chúng con, rằng Chúa cất khỏi mọi thành kiến mà chúng con nuôi dưỡng trong lòng với người đó. Xin ban phước cho chúng con được sự bình an, biết rằng Ngài sẽ bảo vệ tấm lòng của con gái chúng con. Nguyện chồng của con gái chúng con “hết lòng tin cậy Chúa” (Châm Ngôn 3:5) trong mọi khía cạnh của cuộc sống.

Xin ban cho chồng của con chúng con trở thành người nam của Chúa và là người lãnh đạo thuộc linh. Nguyện người đó biết lời Ngài và bước theo Đức Chúa Giê-xu Christ bằng cả tấm lòng, vì chúng con biết rằng khi hai tấm lòng theo đuổi Đấng Christ, ơn phước Chúa tràn tuôn. Xin thêm sức cho con gái chúng con đặt để đức tin trọn vẹn nơi Ngài, tin cậy Ngài bằng cả tấm lòng và kế hoạch Ngài cho đời sống con gái chúng con.

Chúa đã tạo dựng niềm khao khát được hiệp nhất trong chúng con, để cho lòng chúng con ngập tràn tình yêu và bình an. Nhưng không phải mọi hôn nhân đều đầy dẫy đức tin. Sự bất đồng, lừa dối, và đổ vỡ vẫn thường xảy ra. Điều mà một người mẹ nào cũng ít muốn thấy nhất là con gái mình phải chứng kiến sự thật đau lòng về tình yêu được hứa hẹn sẽ tồn tại mãi mãi.

Con gái chúng con sẽ “hễ chồng còn sống bao lâu, thì luật pháp buộc phải theo chồng bấy lâu…” (Rô-ma 7:2). Nguyện chồng của con gái chúng con cũng được ràng buộc với Đấng Christ trước, để có thể yêu thương và trân trọng vợ mình như Chúa vẫn hay làm.

Cha ôi, chúng con cầu nguyện trên hết thảy mọi lần mà chúng con lạc mất trong đời… lỗi lầm mà chúng con mắc phải và tội lỗi chúng con đã xưng ra, xin đừng để tội lỗi của chúng con ảnh hưởng đến hôn nhân con gái chúng con. Chúng con cầu nguyện rằng sự tốt lành của Chúa chiếu sáng hơn những điều đó, giọng nói của Chúa lớn hơn giọng nói của chúng con… và chồng con gái chúng con.

Xin Chúa thêm phước cho chồng con gái chúng con không bao giờ “ở cay nghiệt với người” (Cô-lô-se 3:19). Nguyện cho người này tôn trọng con gái chúng con như là con gái của Vua, và thật vậy, trân trọng sợi dây mà Chúa đã đan trong lòng cả hai.

Dù người nam này có ở đâu, Ngài cũng dõi theo lòng người… cũng như Ngài làm với mọi con cái Chúa, Ngài hứa sẽ không để mất một ai… ban phước cho tấm lòng người này để Ngài có được tấm lòng đó. Xin khiến chồng con gái con yêu Ngài, là Chúa Giê-xu, trước khi yêu con gái chúng con. Giúp người này bám lấy lẽ thật trong Giăng 14:6 – “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.”

Xin Chúa ban phước cho hôn nhân của con gái chúng con được kết quả trong mắt Chúa, làm trọn mục đích Ngài, và cho phép cả hai kinh nghiệm sợi dây của hạnh phúc và Ngài khát khao cho tâm điểm của hôn nhân. Trong danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện, Amen.”

Dịch: H.U.

Nguồn: Crosswalk.com

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

NGUON: HOITHANH.COM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *