NGÀI ĐÃ GIÁNG SINH

BÀI HÁT “NGÀI ĐÃ GIÁNG SINH” Mục sư Trần Văn Trọng
Ca sĩ: Tây Sơn
Ngài Đã Giáng Sinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *