NGHE BÀI GIẢNG TIẾNG VIỆT 12/10/2021

Bài Giảng: Khi Món Quà Trở Thành Ngục Tù | Mục Sư Steven Furtick | Hội Thánh Elevation

TA SẼ KHÔNG LẤY NÉT MẶT GIẬN NHÌN NGƯƠI ĐÂU

Mục sư Chung Tử Bửu – Bài 01 – Lòng Tin và Sự Thật (10 – 01 – 2016) – Hội Thánh Khởi Đầu Mới

AI SẼ CHO CHÚNG TA THẤY PHƯỚC

Bài Giảng: Tấm Lòng Cha Thiên Thượng | Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *