NGHE BÀI GIẢNG TIẾNG VIỆT 13/9/2021

#19 – PHƯỚC CHO NGƯỜI TỈNH THỨC & GIỮ MÌNH TRONG CHÚA – Khải huyền 15 & 16 || Mục sư NGUYỄN PHI HÙNG

22 – TÌNH YÊU ĐẢM BẢO – 1 Giăng 4:17-21 || Mục sư HỨA TRUNG TÍN

Bài Giảng 09/12/2021: Vẫn Chưa Biết Chúa – MS Lê Thành Chung

Giải Nghĩa Kinh Thánh – Sách 1&2 Các Vua | David Pawson (Phần 1/2)

Bài Giảng: Thái Độ Đối Với Tiền Bạc Theo Kinh Thánh | David Pawson (Phần 2/2)

Giữ Lòng Trong Sạch Để Chuẩn Bị Cho Ngày Chúa Đến | Derek Prince

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *