NGHE BÀI GIẢNG TIẾNG VIỆT 18/6/2022

🔴KHI NÀO NGA RÚT QUÂN RA KHỎI UKRAINE? – Mục Sư Trần Mai | GĐTM | | (Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm)

🔴LỜI TIÊN TRI VÀ THỜI SỰ THẾ GIỚI (Phần 1) – Mục Sư Trần Mai | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm

Bài giảng chủ đề “hiếu kính cha mẹ” mục sư Phạm Trọng Huy giảng luận!

TRỞ VỀ VỚI CHÚA HẰNG HỮU – Mục sư Phạm Trọng Huy – Bài Giảng Tin Lành

SỰ ĂN NĂN THẬT || RICHARD OWEN ROBERTS

PHƯƠNG TIỆN VẬT CHẤT – LỢI & HẠI (18/06/2017)

ĐI ĐƯỜNG NÀO?

LỜI HỨA CỦA ĐẤNG THĂNG THIÊN

Bài 4a- Rước Hòm Giao Ước II – Mục Sư Trần Nghĩa

Ai Tự Hạ Mình Xuống Sẽ Được Tôn Lên | Mục Sư Gene Wilkes | BGCN 09/12/2018

Đầy Dẫy Lửa Đức Thánh Linh – Reinhard Bonnke

Bài giảng MS Võ Thành phê – NGÀY HIẾU KÍNH CHA MẸ – KT: Ê-phê-sô 6:1-4 – (CN 09/5/2021)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *