NGHE BÀI GIẢNG TIẾNG VIỆT 2/12/2021

SỨ ĐIỆP MỤC SƯ: Đừng Lo Về Tương Lai | Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng

Bài Giảng: No Đủ Hay Nghèo Đói | Mục Sư Phạm Ngọc Anh

ĐỨC CHÚA TRỜI ĐẤNG CÔNG CHÍNH VÀ NHÂN TỪ // DAVID PAWSON

🔴KHI NÀO SẼ HẾT CHIẾN TRANH |GĐTM| Mục Sư Trần Mai | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm

🔴CẤT LÊN VÀ GIÁNG LÂM TRONG KHẢI HUYỀN | Mục Sư Trần Mai | GĐTM | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *