NGHE BÀI GIẢNG TIẾNG VIỆT 23/10/2021

🔴 Mục Sư Trần Mai | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm

#01 – SỰ THỜ PHƯỢNG ĐẸP LÒNG ĐỨC CHÚA TRỜI || Mục sư NGUYỄN PHI HÙNG

HÃY YÊN LẶNG & NHẬN BIẾT – Thi Thiên 46:1-11 || Mục sư NGUYỄN THỈ

SỨ ĐIỆP MỤC SƯ: Người Nữ Có Thể Giảng Dạy Hay Lãnh Đạo? | Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng

NGƯỚC NHÌN LÊN NÚI – Thi Thiên 121:1-8 || Mục sư NGUYỄN THỈ

Sunday10172021 Thành Phố Vĩ Đại Sụp Đổ

NHỮNG DẤU HIỆU CUỐI CÙNG TRƯỚC KHI CHÚA TRỞ LẠI (Mục sư Nguyễn Thành Long)

7 THÓI QUEN CỦA MỘT ĐỜI SỐNG TIN KÍNH // DR.CHARLES STANLEY

 

TÍN ĐỒ TRONG ĐỊA NGỤC // DAVID PAWSON

 

🔴Mục Sư Trần Mai | GĐTM | Israel – Palestine Chiến Tranh | (Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm)

TRỤC XUẤT QUỶ DỮ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *