NGHE BÀI GIẢNG TIẾNG VIỆT 23/11/2021

🔴 LỜI TIÊN TRI TRONG KHẢI HUYỀN ỨNG NGHIỆM – Mục Sư Trần Mai | GĐTM | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm

HÃY TÍNH KỸ NẾU MUỐN Ở BÊN CHÚA

TÁI SINH // (PHẦN 1/6) SỰ RA ĐỜI BÌNH THƯỜNG CỦA CƠ ĐỐC NHÂN // DAVID PAWSON

HIỂM HỌA TÂM LINH BẤT ỔN

BIẾN KHỦNG HOẢNG THÀNH CƠ HỘI

SỨ ĐIỆP MỤC SƯ: Đừng Đánh Mất Tình Yêu Ban Đầu | Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng

Bài Giảng: Đến Với Ngài | Mục Sư Nguyễn Huy Hoàng

KHI CHÚA NÓI “HÃY ĐỢI” // DR.CHARLES STANLEY

Bẻ Gãy Sự Rủa Xả | Mục sư Phạm Ngọc Anh

HÃY YÊN LẶNG & NHẬN BIẾT – Thi Thiên 46:1-11 || Mục sư NGUYỄN THỈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *