NGHE BÀI GIẢNG TIẾNG VIỆT 24/11/2021

TÁI SINH // (PHẦN 1/6) SỰ RA ĐỜI BÌNH THƯỜNG CỦA CƠ ĐỐC NHÂN // DAVID PAWSON

Chúa Có Hy Vọng Và Tương Lai | Mục Sư Carl Gustaf

Khám Phá Ân Tứ Thuộc Linh (P1) | Mục Sư Hendrik Vorster

Hãy Gõ Cửa, Cửa Sẽ Mở | Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng | BGCN 24/01/2021

HÃY TÍNH KỸ NẾU MUỐN Ở BÊN CHÚA

 

BIẾN KHỦNG HOẢNG THÀNH CƠ HỘI

Bài Giảng: Đến Với Ngài | Mục Sư Nguyễn Huy Hoàng

🔴Mục Sư Trần Mai | GĐTM | | (Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *