NGHE BÀI GIẢNG TIẾNG VIỆT 29/11/2021

Bài Giảng: Đừng Khóc. Nó Đang Đến | Mục Sư Steven Furtick | Hội Thánh Elevation

SỨ ĐIỆP MỤC SƯ: Bảo Vệ Bản Thân Và Bầy Chiên Khỏi Tà Giáo Và Ly Giáo | Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *