NGHE BÀI GIẢNG TIẾNG VIỆT 30/8/2021

#13 – KHỐN THAY CHO DÂN TRÊN ĐẤT TRONG NGÀY SAU RỐT – Khải huyền 8:139:21 || Mục sư NGUYỄN PHI HÙNG

TỪ BUỒN RẦU ĐẾN VUI MỪNG

THỜ PHƯỢNG TRỰC TUYẾN 29/08/2021

HỐI TIẾC & HỐI TIẾC BIẾT BAO GIỜ NGUÔI

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *