NGHE BÀI GIẢNG TIẾNG VIỆT và ANH 3/14/2023

Evening 09/12 – Pastor Franklin Graham lectured – Hanoi Love Festival

Tối ngày 08/12 – Mục sư Franklin Graham giảng luận – Festival Yêu Hà Nội

 

Bài Giảng: Thế Gian, Xác Thịt Và Ma Quỷ | Voddie Baucham

Được soi dẫn trong nghịch cảnh (February 12, 2023 ) Mục sư Phùng Thúy Kiều

KỶ LUẬT TRONG HỘI THÁNH

IM ĐI LẶNG ĐI

Bài Giảng: Bảy Mươi Lần Bảy | Mục Sư Nguyễn Đình Hưng

TÌNH DỤC, QUYỀN LỰC, SỰ GIÀU CÓ VÀ VẬT CHẤT || BILLY GRAHAM (Columbia 1987)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *