NGHE BÀI GIẢNG TIẾNG VIỆT và ANH 3/22/2023

Walking in the Holy Spirit – Dr. Charles Stanley

The Person and Work of the Holy Spirit | Billy Graham Classic

The Holy Spirit and You | Billy Graham Classic

The Helper – Unfolding the work of the Holy Spirit | Tony Evans Sermon

Discover Your Personal Growth Generator | The Power | Tony Evans Sermons

God’s Up To Something Upstream! | Pastor Steven Furtick | Elevation Church

Joyce Meyer at Lakewood Church (1st service: 3 July 2022)

Tình Yêu Anh Em Trong Hội Thánh | Mục Sư Lê Thị Thúy Phượng | Bài Giảng Chúa Nhật

BÀI GIẢNG CHỦ NHẬT | NGƯỜI TRỜI THÌ NÊN SỐNG NHƯ THẾ NÀO? | 19-03-2023 | Mục Sư Trương Quý

Bài Giảng: Lời Khuyên Cho Người Chăn Bầy | Mục Sư Nguyễn Đình Hưng

Tấm Lòng Cho Những Người Hư Mất | Mục Sư Carl Gustaf

Chúa Hành Động Qua Đức Tin | David Yonggi Cho

Phép Lạ Trong Tay Bạn | Mục sư Reinhard Bonke (Dịch và lồng tiếng Hội Thánh Lời Sự Sống Việt Nam)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *