NGHE BÀI GIẢNG TIẾNG VIỆT và ANH 5/16/2023

The Battle For Self-control – Dr. Charles Stanley

Our Thoughts Can Limit the Holy Spirit’s Activity | Dr. David Jeremiah

Anxious For Nothing | Max Lucado

When Anxiety Attacks | Pastor Steven Furtick | Elevation Church

The Power of Attitude – Part 1 | Joyce Meyer | Enjoying Everyday Life

Chúa Ơi! Con Phải Đau Khổ Cho Đến Chừng Nào – Mục sư Nguyễn Phi Hùng

KHÁC NÀO KẺ NẰM CHIÊM BAO. Mục sư Nguyễn Thỉ. Hội Thánh Tin Lành Orange

https://www.youtube.com/live/vqtB2MizMvs?feature=share

AI LÀ NGƯỜI LÂN CẬN TÔI?. Mục sư Nguyễn Thỉ. Hội Thánh Tin Lành Orange

https://www.youtube.com/live/Bco_G56zYPo?feature=share

Ru tơ 1: 1-5 SAI MỘT LI ĐI MỘT DẶM – Mục sư Hứa Trung Tín

Mục sư: Nguyễn Thế Hiển. Chủ đề: Bước Đi Bởi Đức Tin.

Trau Giồi Đời Sống Tin Kính | Mục Sư Nguyễn Đình Hưng

Quản Lý THỜI GIAN BÍ QUYẾT Để Đạt HIỆU SUẤT Đỉnh Cao của TOP 1% – Jim Rohn

Bài Giảng | Từ Hài Cốt Khô Trở Thành Đạo Binh | Mục Sư Lê Văn Hài

HÃY HIẾU KÍNH CHA MẸ

Billy Graham – “My Calling: Then and Now”

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *