NGHE BÀI GIẢNG TIẾNG VIỆT và ANH 5/18/2023

Charles Stanley Sermons 2023 ☘️ Overflowing With Gratitude ☘️ #CharlesStanley 💖

The Purpose of God’s Judgement | Tony Evans Sermon

You NEED to Hear THIS Immediately! – Tony Evans – Be Strong Enough To Let Go And Trust God

God Wrote His Love in Red | Dr. David Jeremiah | John 3:16

The Helper – Unfolding the work of the Holy Spirit | Tony Evans Sermon

🔴NGA VÀ UKRAINE (Phần 2) | Mục Sư Trần Mai | GĐTM | | (Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm)

Bài Giảng | Có Một Chỗ Gần Chúa | Mục Sư Đặng Hồng Ân

Trận chiến thuộc linh (Ê-phê-sô 6:10-20)

Bí quyết hòa hợp trong các mối quan hệ

Bài Giảng: Bạn Đang Bị Vấp Phạm Bởi Ai? | Mục Sư Nguyễn Quang Hòa

SỨ ĐIỆP MỤC SƯ: Tấm Lòng Thương Xót Của Chúa Với Chúng Ta | Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng

Hiểu Biết Lời Của Chúa | Mục sư Phạm Tuấn Nhượng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *