NGHE BÀI GIẢNG TIẾNG VIỆT và ANH 5/21/2023

🔴KHI NÀO THẾ GIỚI KHÔNG CÒN CHIẾN TRANH | Mục Sư Trần Mai | GĐTM | (Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm)

A Compass for Life’s Journey – Dr. Charles Stanley

NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN CHIẾN TRANH (Mục Sư Phong )

Mục Sư Trương Quý | Làm thế nào để giữ sự cứu rỗi | Hội thánh nhà muôn dân

TÔI CÓ ĐỨC TIN NHỎ NHƯNG TIN ĐỨC CHÚA TRỜI VĨ ĐẠI

QN Viet Ngu 73 Mẹ tốt khó làm

NGƯƠI TÊN GÌ?

The Power Of Praying Parents | Fighting For Your Family #9 | Pastor Lutzer

How to Seek the Holy Spirit

David Wilkerson – Why is it So Hard for Christians to Pray?

David Wilkerson – Antichrist, Armageddon, and the Mark of the Beast

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *