NGHE BÀI GIẢNG TIẾNG VIỆT và ANH 9/17/2023

Walking in the Holy Spirit – Dr. Charles Stanley

Activating The Anointing of The Holy Spirit | The Anointing | Tony Evans Sermon

Andrew Wommack Ministries – THE SECRET PLACE

🅽🅴🆆 Andrew Wommack 2021 🔥 Who God Really Is And His Heart Toward You ➤ [MUST WATCH!]

Surrender Control to God for True Transformation | Pastor Robert Morris Sermon

Embracing the Holy Spirit’s Work in Our Lives | Pastor Robert Morris

🔴Tại Sao Mục Sư Có Vợ ? I Mục Sư Trần Mai | GĐTM | (Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm)

🔴Cuộc Chiến Thuộc Linh I Mục Sư Trần Mai | BG | (Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm)

Loạt Bài: Thách Thức Của Hồi Giáo Với Cơ Đốc Nhân – Phần 1: Khoảng Trống Thuộc Linh | David Pawson

TÌNH DỤC, QUYỀN LỰC, SỰ GIÀU CÓ VÀ VẬT CHẤT || BILLY GRAHAM (Columbia 1987)

Những bức tường của hôn nhân-mục sư hứa trung Tín

Thời Gian Của Tôi – Mục sư Nguyễn Xuân Vịnh – Bài Giảng Tin Lành

Dẫn vào mối quan hệ thân mật với Chúa (August 27, 20230 Ms Phùng Thúy Kiều

BÀI GIẢNG: TRẬN CHIẾN LẠ LÙNG (Các Quan xét 6-7) | MS ĐINH THUẬN | HTTL PHAN THIẾT | BÌNH THUẬN

AI TIN CÓ NƯỚC THIÊN ĐÀNG? – Mục sư Dương Quang Thoại – 02.9.2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *