NGHE  & HỌC & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY, Chúa Nhật, ngày 19/6/2022

NGHE  & HỌC & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY, Chúa Nhật, ngày 19/6/2022

HAPPY FATHER’S DAY 2022

Kính chúc quý Ông Cha khỏe mạnh và đầy năng lực, lời nói khôn ngoan để xây dựng gia đình con cái và Hội Thánh lành mạnh theo đường lối của Đức Chúa Trời . Amen!

Chúa dạy: Hê-bơ-rơ 10:25

 25 chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.

Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh. CẦU XIN Chúa ban phước và ở cùng với bạn ngày hôm nay.

Bản Hiệu Đính (2010) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng
Sách 2 Sử Ký ,đoạn 17

Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng động bên ngoài. Đây là thì giờ tốt nhất của chúng ta để thì giờ tìm kiếm Chúa.

Tìm kiếm Chúa không phải dễ dàng như các bạn nghĩ đâu. Lời Chúa phán:

Giê-rê-mi 29:13 “Các ngươi sẽ tìm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.”

Do đó, các bạn muốn tìm kiếm Chúa, hãy tìm kiếm Ngài cách hết lòng mới gặp được Ngài.
Hãy đọc Kinh Thánh hằng ngày, hạ mình xuống cầu xin Ngài thương xót tha thứ mọi lỗi lầm, hãy thống hối ăn năn, thì bạn có thể gặp được Chúa. Amen!
Kính mời con cái Chúa vào bấm trang mục lục. Chọn Tân Ước.
Cựu Ước đang bỏ vào. Xin chờ đợi cập nhật. Cảm ơn. Chúa ban phước

Kinh Thánh Bản Dịch Mới 2002

Người đọc: Mục sư Trần Vă n Trọng

Nghe Lời Chúa bấm dưới đây (xin chọn sách để nghe):
https://nguonsuoitamlinh.net/kinh-thanh-mp3

Nghe Nhạc Thờ Phượng của Hội Thánh xin bấm dưới đây:

https://www.youtube.com/channel/UCJvnjjU_sS7vYYuFKmLnNBQ

HÃY SUY GẪM MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH, ĐỂ BIẾT KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI, GIỮ VỮNG ĐỨC TIN CỦA MÌNH  và KHÍCH LỆ, AN ỦI NGƯỜI KHÁC …

 

688.Giê-rê-mi 10:24

24 Hỡi Đức Giê-hô-va, vậy xin hãy sửa trị tôi cách chừng đỗi; xin chớ nhân cơn giận, e rằng Ngài làm cho tôi ra hư không chăng.

24 Correct me, O LORD, but in justice; not in your anger, lest you bring me to nothing.

Giê-rê-mi 10:24 chú giải:

Gie 10:23-24 – Khả năng của Đức Chúa Trời để hướng dẫn đời sống chúng ta thật tốt, nó vượt xa vô hạn khả năng của chúng ta. Lắm khi chúng ta sợ quyền năng và các kế hoạch của Đức Chúa Trời vì chúng ta biết rằng quyền năng ấy sẽ dễ dàng đè bẹp chúng ta nếu Ngài vận dụng nó để chống lại chúng ta. Đừng sợ để cho Đức Chúa Trời sửa lại các kế hoạch của bạn. Nếu bạn sẵn sàng, Ngài sẽ ban sự khôn ngoan cho bạn.


 www.nguonsuoitamlinh.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *