NGHE  & HỌC & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY Chúa Nhật, ngày 21/5/2023

NGHE  & HỌC & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY

         Chúa Nhật, ngày 21/5/2023

Lời Chúa dạy: Hê-bơ-rơ 10:25

 25 chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.

Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh. CẦU XIN Chúa ban phước và ở cùng với bạn ngày hôm nay.

Bản Hiệu Đính (2010) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng
Sách Ê-sai ,đoạn 40

Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng động bên ngoài. Đây là thì giờ tốt nhất của chúng ta để thì giờ tìm kiếm Chúa.

Tìm kiếm Chúa không phải dễ dàng như các bạn nghĩ đâu. Lời Chúa phán:

Giê-rê-mi 29:13 “Các ngươi sẽ tìm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.”

Do đó, các bạn muốn tìm kiếm Chúa, hãy tìm kiếm Ngài cách hết lòng mới gặp được Ngài.
Hãy đọc Kinh Thánh hằng ngày, hạ mình xuống cầu xin Ngài thương xót tha thứ mọi lỗi lầm, hãy thống hối ăn năn, thì bạn có thể gặp được Chúa. Amen!
Kính mời con cái Chúa vào bấm trang mục lục. Chọn Tân Ước.
Cựu Ước đang bỏ vào. Xin chờ đợi cập nhật. Cảm ơn. Chúa ban phước

Kinh Thánh Bản Dịch Mới 2002

Người đọc: Mục sư Trần Vă n Trọng

Nghe Lời Chúa bấm dưới đây (xin chọn sách để nghe):
http://nguonsuoitamlinh.net/kinh-thanh-mp3

Nghe Nhạc Thờ Phượng của Hội Thánh xin bấm dưới đây:

https://www.youtube.com/channel/UCJvnjjU_sS7vYYuFKmLnNBQ

 

 

NGHE BÀI HÁT CỦA HỘI THÁNH

Quyền Năng Thập Giá

 

 

HÃY SUY GẪM MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH, ĐỂ BIẾT KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI, GIỮ VỮNG ĐỨC TIN CỦA MÌNH  và KHÍCH LỆ, AN ỦI NGƯỜI KHÁC …

 

1001.Thi-thiên 103:11-12 

“Vì hễ từng trời cao trên đất bao nhiêu, Thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiều. Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, Thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu.”

11 For as high as the heavens are above the earth, so great is his steadfast love toward those who fear him; 12 as far as the east is from the west, so far does he remove our transgressions from us.

Thi-thiên 103:12 Chú Giải:

Thi 103:12 – Phương Đông và phương Tây chẳng bao giờ gặp nhau. Đây là một bức tranh biểu tượng về sự tha tội của Đức Chúa Trời – khi Ngài tha tội cho chúng ta, Ngài đã phân rẽ nó khỏi chúng ta để chẳng bao giờ còn nhớ lại nữa. Chúng ta đừng bao giờ vùi mình trở lại với quá khứ nữa, vì Đức Chúa Trời đã tha thứ và quên nó đi rồi. Chúng ta có khuynh hướng vơ vét lại phần cặn bã của quá khứ xầu xa, nhưng Đức Chúa Trời đã xoá sạch bảng lý lịch quá khứ của chúng ta rồi. Nếu chúng ta muốn đi theo Đức Chúa Trời thì phải noi theo mẫu mực về sự tha thứ của Ngài. Khi chúng ta tha thứ cho một người khác, chúng ta cũng phải quên đi tội của người ấy đi. Nếu không làm như thế, chúng ta vẫn chưa thật lòng tha thứ.

www.nguonsuoitamlinh.net  or  www.mucsutrong.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *