NGHE  & HỌC & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY, Thứ Ba, ngày 21/6/2022

NGHE  & HỌC & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY, Thứ Ba, ngày 21/6/2022

Chúa dạy: Hê-bơ-rơ 10:25

 25 chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.

Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh. CẦU XIN Chúa ban phước và ở cùng với bạn ngày hôm nay.

Bản Hiệu Đính (2010) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng
Sách 2 Sử Ký ,đoạn 19

Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng động bên ngoài. Đây là thì giờ tốt nhất của chúng ta để thì giờ tìm kiếm Chúa.

Tìm kiếm Chúa không phải dễ dàng như các bạn nghĩ đâu. Lời Chúa phán:

Giê-rê-mi 29:13 “Các ngươi sẽ tìm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.”

Do đó, các bạn muốn tìm kiếm Chúa, hãy tìm kiếm Ngài cách hết lòng mới gặp được Ngài.
Hãy đọc Kinh Thánh hằng ngày, hạ mình xuống cầu xin Ngài thương xót tha thứ mọi lỗi lầm, hãy thống hối ăn năn, thì bạn có thể gặp được Chúa. Amen!
Kính mời con cái Chúa vào bấm trang mục lục. Chọn Tân Ước.
Cựu Ước đang bỏ vào. Xin chờ đợi cập nhật. Cảm ơn. Chúa ban phước

Kinh Thánh Bản Dịch Mới 2002

Người đọc: Mục sư Trần Vă n Trọng

Nghe Lời Chúa bấm dưới đây (xin chọn sách để nghe):
https://nguonsuoitamlinh.net/kinh-thanh-mp3

Nghe Nhạc Thờ Phượng của Hội Thánh xin bấm dưới đây:

https://www.youtube.com/channel/UCJvnjjU_sS7vYYuFKmLnNBQ

HÃY SUY GẪM MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH, ĐỂ BIẾT KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI, GIỮ VỮNG ĐỨC TIN CỦA MÌNH  và KHÍCH LỆ, AN ỦI NGƯỜI KHÁC …

690. Ê-sai 61:1

1 Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta; vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục;(d)(e)

1 The Spirit of the Lord GOD is upon me, because the LORD has anointed me to bring good news to the poor; he has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives,and the opening of the prison to those who are bound;

Ê-sai 61:1 chú giải:
Es 61:1-2 – Chúa Giê-xu đã trích dẫn những lời này trong Lu 4:18,19. Trong khi đọc Kinh Thánh cho mọi người nghe trong hội trường, Ngài đã dừng lại giữa Es 61:2 sau câu “đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va”. Ngài xếp sách lại và nói: “Hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà các ngươi vừa mới nghe đó” (Lu 4:21). Câu tiếp theo trong Es 61:2 “và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta” sẽ ứng nghiệm khi Chúa Giê-xu trở lại đất này một lần nữa. Chúng ta hiện đang ở trong giai đoạn được hưởng đặc ân của Đức Chúa Trời; cơn thịnh nộ của Ngài vẫn chưa đến.


 www.nguonsuoitamlinh.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *