NGHE  & HỌC & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY Thứ Ba, ngày 23/5/2023

NGHE  & HỌC & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY

          Thứ Ba, ngày 23/5/2023

Lời Chúa dạy: Hê-bơ-rơ 10:25

 25 chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.

Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh. CẦU XIN Chúa ban phước và ở cùng với bạn ngày hôm nay.

Bản Hiệu Đính (2010) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng
Sách Ê-sai ,đoạn 42

Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng động bên ngoài. Đây là thì giờ tốt nhất của chúng ta để thì giờ tìm kiếm Chúa.

Tìm kiếm Chúa không phải dễ dàng như các bạn nghĩ đâu. Lời Chúa phán:

Giê-rê-mi 29:13 “Các ngươi sẽ tìm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.”

Do đó, các bạn muốn tìm kiếm Chúa, hãy tìm kiếm Ngài cách hết lòng mới gặp được Ngài.
Hãy đọc Kinh Thánh hằng ngày, hạ mình xuống cầu xin Ngài thương xót tha thứ mọi lỗi lầm, hãy thống hối ăn năn, thì bạn có thể gặp được Chúa. Amen!
Kính mời con cái Chúa vào bấm trang mục lục. Chọn Tân Ước.
Cựu Ước đang bỏ vào. Xin chờ đợi cập nhật. Cảm ơn. Chúa ban phước

Kinh Thánh Bản Dịch Mới 2002

Người đọc: Mục sư Trần Vă n Trọng

Nghe Lời Chúa bấm dưới đây (xin chọn sách để nghe):
http://nguonsuoitamlinh.net/kinh-thanh-mp3

Nghe Nhạc Thờ Phượng của Hội Thánh xin bấm dưới đây:

https://www.youtube.com/channel/UCJvnjjU_sS7vYYuFKmLnNBQ

 

 

NGHE BÀI HÁT CỦA HỘI THÁNH

Chạm Lòng Con

 

 

HÃY SUY GẪM MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH, ĐỂ BIẾT KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI, GIỮ VỮNG ĐỨC TIN CỦA MÌNH  và KHÍCH LỆ, AN ỦI NGƯỜI KHÁC …

 

1003.Ê-phê-sô 2:7-8

7 hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ. 8 Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.

7 so that in the coming ages he might show the immeasurable riches of his grace in kindness toward us in Christ Jesus. 8 For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing; it is the gift of God,

Ê-phê-sô 2:8-9 chú giải:

Eph 2:8-9 – ­ Khi có người tặng bạn một món quà, có bao giờ bạn hỏi: “Bạn tốt quá – thế tôi nợ bạn bao nhiêu đây?” hay không? Chắc là không; cách đáp ứng thích hợp với một món quá tặng là: “Cám ơn”. Thế nhưng, nhiều Cơ Đốc nhân, sau khi nhận được món quà tặng là sự cứu rỗi, lại thường cảm thấy mình bị bắt buộc phải làm cho Đức Chúa Trời một việc gì đó theo ý riêng của mình. Vì sự cứu rỗi và thậm chí cả đức tin của chúng ta nữa, đều là những ân tứ, những món quà tặng, chúng ta phải đáp lại bằng sự biết ơn, lời tán tụng, và niềm vui.

Xem bản dịch khác:

Đấng Nhân Từ

“Để qua lòng nhân từ đối với chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, bày tỏ cho các thời đại tương lai biết sự phong phú vô hạn của ân sủng Ngài. Thật vậy, nhờ ân sủng, bởi đức tin mà anh chị em được cứu rỗi, đây không phải tự sức anh chị em, nhưng là một tặng phẩm Đức Chúa Trời ban,” – Ê-phê-sô 2:7-8

www.nguonsuoitamlinh.net  or  www.mucsutrong.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *