NGHE  & HỌC & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY, Thứ Hai, ngày 12/5/2022

NGHE  & HỌC & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY,

                      Thứ Hai, ngày 5/12/2022

Lời Chúa dạy: Hê-bơ-rơ 10:25

 25 chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.

Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh. CẦU XIN Chúa ban phước và ở cùng với bạn ngày hôm nay.

Bản Hiệu Đính (2010) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng
Sách Thi-thiên ,đoạn 72

Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng động bên ngoài. Đây là thì giờ tốt nhất của chúng ta để thì giờ tìm kiếm Chúa.

Tìm kiếm Chúa không phải dễ dàng như các bạn nghĩ đâu. Lời Chúa phán:

Giê-rê-mi 29:13 “Các ngươi sẽ tìm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.”

Do đó, các bạn muốn tìm kiếm Chúa, hãy tìm kiếm Ngài cách hết lòng mới gặp được Ngài.
Hãy đọc Kinh Thánh hằng ngày, hạ mình xuống cầu xin Ngài thương xót tha thứ mọi lỗi lầm, hãy thống hối ăn năn, thì bạn có thể gặp được Chúa. Amen!
Kính mời con cái Chúa vào bấm trang mục lục. Chọn Tân Ước.
Cựu Ước đang bỏ vào. Xin chờ đợi cập nhật. Cảm ơn. Chúa ban phước

Kinh Thánh Bản Dịch Mới 2002

Người đọc: Mục sư Trần Vă n Trọng

Nghe Lời Chúa bấm dưới đây (xin chọn sách để nghe):
http://nguonsuoitamlinh.net/kinh-thanh-mp3

Nghe Nhạc Thờ Phượng của Hội Thánh xin bấm dưới đây:

https://www.youtube.com/channel/UCJvnjjU_sS7vYYuFKmLnNBQ

HÃY SUY GẪM MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH, ĐỂ BIẾT KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI, GIỮ VỮNG ĐỨC TIN CỦA MÌNH  và KHÍCH LỆ, AN ỦI NGƯỜI KHÁC …

 

846.Giăng 3:16

16 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.

16 “For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life.

Giăng 3:16 chú giải:


Giăng 3:16 – Toàn bộ Phúc Âm đã được thu gọn trong câu này. Tình yêu của Đức Chúa Trời không tĩnh tại hay tự kỷ trung tâm; tình yêu Ngài luôn trải ra, tuôn tràn cho nhiều người. Ở đây Đức Chúa Trời đã đặt ra một khuôn mẫu cho tình yêu chân thật, là nền tảng cho tất cả mối liên hệ tình cảm – khi bạn tha thiết yêu ai, thì bạn sẵn sàng ban cho vô điều kiện, đến nỗi sẵn lòng hy sinh chính mình. Đức Chúa Trời đã trả giá cho tình yêu bằng chính sinh mạng của Con Ngài, một giá cao nhất Ngài có thể trả được. Chúa Giê-xu đã gánh lấy hình phạt thay cho chúng ta, trả giá cho tội lỗi chúng ta, rồi ban cho chúng ta sự sống mới, sự sống mà Ngài đã mua cho chúng ta. Khi chúng ta chia sẻ Phúc Âm cho người khác, tình yêu của chúng ta cũng phải giống như tình yêu của Chúa Giê-xu – sẵn sàng từ bỏ chính sự an nhàn và an toàn của chúng ta để tha nhân có thể cùng với chúng ta tiếp nhận tình yêu của Đức Chúa Trời. Nhiều người không chấp nhận những quan niệm về sự sống vĩnh hằng,vì cuộc đời của họ đang quá khổ sở. Nhưng sự sống vĩnh hằng không phải tiếp nối sự đau khổ của con người, không phải là cuộc đời đáng chết mà sự sống vĩnh hằng là sự sống của Đức Chúa Trời, hiến thân trong Chúa Cứu Thế Ngài phó chính Ngài cho chúng ta, các tín đồ của Ngài, giờ đây như sự bảo đảm rằng chúng ta sẽ được đời đời.

 Trong sự sống vĩnh hằng không có sự chết, bệnh tật, kẻ thù, điều ác hay tội lỗi. Khi chúng ta không biết Chúa Cứu Thế, chúng ta chọn lựa điều này điều nọ dường như cuộc đời này là tất cả những gì chúng ta có được.

 Thật ra đời này chỉ mới là phần đầu của sự sống vĩnh cửu. Hãy tiếp nhận đời sống mới này bằng đức tin và bắt đầu đánh giá mọi sự xảy ra theo một viễn ảnh đời đời. “Tin” là hơn cả sự chấp nhận của lý trí rằng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Nó có nghĩa là chúng ta phải đặt lòng tin cậy, tin quyết vào Ngài,và Ngài là Đấng duy nhất có thể cứu chúng ta. Đó là giao cho Chúa quyền quyềt định trên đời sống hiện tại và trên sự sống vĩnh hằng của chúng ta. Tin cậy,lời Ngài là lời đáng tin, vừa là nương tựa vào Ngài để được quyền năng thay đổi đời sống. Nếu bạn chưa bao giờ tin cậy Chúa Cứu Thế, hãy để lời hứa về sự sống đời đời dành cho riêng mình và tin.

 

  1. Đấng Cứu Rỗi 

Chúa Jêsus đã chết thay cho chúng ta (Giăng 3:16). Ngài trả giá thay cho tội lỗi chúng ta, để chúng ta không phải chịu hình phạt đời đời. Sự hy sinh của Chúa Jêsus là một minh chứng tuyệt vời rằng Đức Chúa Trời yêu thương mỗi chúng ta biết bao.

www.nguonsuoitamlinh.net  or www.nguonsuoitamlinh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *